Inte bara nybygge

Det var inte bara nybygge som Öresundsvarvet sysslat med under årens lopp. Fartygsförlängningar var under några år en vanlig arbetsuppgift för reparationsavdelningen. Detta arbete utfördes i torrdockan, men 1976 hade man köpt en "ny" flytdocka och nu skulle den användas till detta ändamål. Den första båten var ro-ro fartyget FALSTER som skulle förlängas med 20,25 meter. Man skulle docka henne, dela henne på mitten, sänka ner dockan och bogsera ut förskeppet. Den sektion som skulle sättas på, flöt redan en bit därifrån. Men den 16 februari 1977 kantrar förskeppet och lägger sig mot flytdockans sida.

Man var nu rädd för att docksidan skulle ge med sig. Nu fick alla bråttom, inte bara varvet utan även massmedia. Två pontonkranar rekvirerades och nya fotografer anlände. Efter ett par veckors intensivt arbete kunde man rätta upp förskeppet, bogsera in akterskeppet i torrdockan, tätt följt av förlängningsbiten och sedan förskeppet. I början av maj månad var hon färdig för trafik igen. FALSTER som nu hade blivit 130,26 meter lång, var byggd i Trondheim 1975.


Foto. Arbetarrörelsens arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


"Fårabåtar"


Man kunde också utföra mer omfattande ombyggnadsarbete på fartyg. 1970 hade man byggt om 2 lastfartyg till att kunna transportera levande djur. I detta fallet var det får som skulle lastas i Australien för transport till Persiska Viken.
Man hade börjat med Det Östasiatiske Kompani A/S "KAMBODJA" som byggdes 1943 på B&W i Köpenhamn till ett tyskt rederi och blev döpt till "BRANDENBURG". Men hon blev inte färdig förrän 1947, för danska varv hade inte bråttom med tyska fartyg under kriget.

1969 köptes hon av C Clausens Dampskibsrederi A/S i Köpenhamn för att byggas om till att transportera 25,000 levande får. Man hade byggt tio däck och genom 4 sidoportar skulle fåren ledas på ramper fram till rätt bås. Varje bås skulle ha plats till 50 får. Fartyget master och bommar hade ersatts med ventilationshuvar. Att lasta ett sådant fartyg tog omkring 1½ dygn. Restiden beräknades ta 16-17 dygn beroende på väderlek. I ett reportage i Öresundsvarvets personaltidning "TALRÖRET" om detta fartyg stod att läsa följande: " Rännstenar och avlopp mynnar ut i speciella brunnar i fartygets dubbelbotten, där 15 Flygt kloakpumpar är installerade och sörjer för att spolvatten, halm, fårspillning etc. förs till en gemensam tank och därefter överbord". Vad skulle man med en tank till framgick inte av artikeln men det var kanske till för att samla upp gödsel när man låg i hamnen.

Fartyget som döptes om till "LINDA CLAUSEN" var på 10,000 ton dwt med dimensionerna: 152,3 M x 19,5 M x 12,4 M. 1974 blev hon såld till Kuwait och omdöpt till "AL MESSILAH". Såld igen 1981 till Saud Arabien och omdöpt till "MUKAIRISH ALFHALETH". Den 26 januari 1985 ankom man Kina för att huggas upp.


Linda Clausen lämnar Landskrona
Foto. Varvshistoriska föreningen, Landskrona. Eko-foto.


Ombyggnad av Linda Clausen.
Foto Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


Linda Clausen vid "Norra kajen".
Foto: Arbetarrörelsens arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


Nästa fartyg att byggas om för djurtransporter var byggt 1955 på Howaldswerke i Hamburg, Tyskland till Reederei HAPAG och döpt till "TUBINGEN". Såld 1970 till Cimbria Reederei AG i Flensburg, Tyskland och omdöpt till "CEENA". Även denna blev  utrustad med en tank för halm, spolvatten, fårspillning etc. och ett hål rakt ut överbord. Fartyget som var på 8316 dwt kunde bara lasta 18,000 levande får.
"CEENA", som var 155,5 meter lång och 18,5 meter bred blev 1980 såld till Livestock Transport & Trading Co. i Kuwait och omdöpt till "AL SHUWAIKH". Såld 1986 till N.A.M. Al Mukairish i Damman, Saud Arabien och omdöpt till "MUKAIRISH ALTHANI". Den 15 oktober 1986 anlände hon till Gadani Beach i Pakistan för att huggas upp.


Från "lyxkryssare" till "fårabåt"

"CUNARD AMBASSADOR" byggdes i Rotterdam, Holland 1972 till Cunard Line i Southampton, England. Hon var 148,10 meter lång och 21,50 meter bred med 831 hyttplatser. Den 12 september 1974 uppstod det brand i maskinrummet. Man var på väg från Miami till New Orleans utan passagerare och fick bogseras till Key West för att läggas upp.
Såldes 1975 till C Clausen Dampskibsrederi A/S i Köpenhamn och omdöpt i mars till "LINDA CLAUSEN".
Nu började en lång bogsering för detta blivande fårtransportfartyg. Den 11 mars startade man från Key West och var framme i Landskrona den 30 april.En omfattande ombyggnad påbörjades, först skulle inredningen rivas ut och sedan skulle det byggas fårkättar i sju våningar. Hytter för befäl och besättning fick vara kvar. Antalet får uppgick till 30,000 på 14,000 kvadratmeters lastyta. Nu hade man också möjlighet att, vid behov, kunna lasta både hästar och kor.

Från personaltidningen "TALRÖRET" kan man läsa att fåren kom in i fartyget via portar i bordläggningen och fördelas till de olika däcken via ett koncentrerat trappsystem. Lastutrymmena var vitmålade och ombord fanns det 700 lysrör på vardera 40 watt. "Ljust och trevligt således". Man kan också läsa att luften byts 20 gånger i timmen med hjälp av fläktar. Således kommer varje får att få 40-60 kubikmeter luft i timmen. "Inte bara ljust och trevligt utan även luftigt". Man skriver även om foder och vattenförsörjningen. 3000 vattentråg finns utplacerade till 30,000 får. Man behöver inte var mattesnille för att förstå att det ibland kan bli trångt i baren.

Men avfallet har det inte blivit någon bättring på. Även på denna båt fanns det tankar för uppsamling, och sedan ett rör som spolade skiten överbord. Efter att inredningen blivit klar på Öresundsvarvet  bogserades båten till Hamburg för ytterligare justering av maskinen. Den 15 juni 1976 sattes hon i trafik mellan Australien och Persiska Viken. Såld 1980 till Lembu Shipping Corp. i Panama och omdöpt till "PROCYON".


"CUNARD AMBASSADOR" (Linda Clausen) under ombyggnad i torrdockan på Öresundsvarvet.
Bild. Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Såld 1983 till Qatar Transport & Marine Service i Doha, Qatar och omdöpt till "RASLAN".
På resa mellan Jeddah och Singapore började det brinna i maskinrummet den 3 juli 1984. Upplagd i Singapore den 7 juli. Men nu var det slutseglat för den 7 september 1984 ankommer hon Kaohsiung i Taiwan för att huggas upp.Skapad: 26 maj, 2014, 11:04 av Christer Skiöld/ Ove Elf