Namnfrågan (Talröret)

Artikel från Talröret, årgång 1 nr 1 december 1946

 

Vår pristävlan om namnet på tidningen samlades en hel del förslag, fast naturligtvis kunde det varit ännu flera. Alla som hade förslag att komma med lämnade tydligen inte in dem. Ändå fanns det möjlighet att vinna lika mycket som på penninglotteriet - nästan. Vi hade bara tagit bort alla högre vinster. Detta var nödvändigt för att rädda redaktionen från att drunkna i papperslappar.
När man bläddrar bland förslagen ser man att tanken haft svårt att göra fri från sammansättningar med ”varv” och ”ÖV”. Många hade föreslagit ”Varvet”, ”Varvsposten”, ”Varvseko”, ”Varvsprat” och andra med ”varv”. ”Övekursen”, ”Övkuriren”, ”Övexpressen”, ”Övskutan”, ”Övett” hittade man också i flera upplagor. Månne den sistnämnde förslagsställaren nyligen ha fått ovett på ett sådant sätt att han efterlyser mera vett? En del ha tydligen på känn att diskussionens vågor komma att gå höga, mycket höga, eftersom de föreslagit ”Svallvågor”. Det rent av bådar gott vad artikelförfattarnas antal beträffar? Välkomna, brevlådan är ganska stor. Men var tog förresten ”Fem i fyra” vägen?


Ett namn på vår tidning är minsann inte lätt att sätta så där med detsamma. Man måste kunna läsa ut något av namnet som rör oss alla på varvet, samtidigt som det skall kunna bli populärt bland oss. Mera en tillfällighet gjorde att första pristagaren förman John Jönsson kom på ”Talröret”. Det var då han läste en specifikation där det stod ett frågetecken för talröret, som det slog honom att det naturligtvis var namnet på tidningen. Förman Jönssons förslag var utförligt motiverat:
”Jag anser att företagstidningen bör heta Talröret. Om motivering till detta mitt förslag ber jag få anföra följande: Talröret utgör på ett fartyg en mycket viktig förbindelselänk. Genom detta talar kaptenen till sitt befäl och till sitt manskap. Genom detta erhåller han i sin tur svar på tal. Tidningen Talröret bör kunna bli samma förbindelselänk mellan varvsledningen å ena och tjänstemän och arbetare å andra sidan.
Därför anser jag, att det enda namn som kan komma ifråga för företagstidningen är Talröret.
Sedan redaktionen enats om att tilldela mitt namnförslag första pris, överlåter jag åt densamma att teckna prissumman å listan för Tbc-sjuka i Landskrona i mitt namn. John Jönsson.”
Jaha det är inget annat att göra än att rita på namnet på listan även om det inte blir likt.

Andra pris tilldelas förslagsställarna med mottot: ”Alla bygga vi båten”. Den ena är Hugo Mathiasson, medan den andre föredragit att vara okänd. Den okände har dessutom lämnat in på samma lapp tio namnförslag och förklarat att ”denna underrubrik är så bra att den bör stå, vad namn tidningen än får. Det står förslagsställaren för”. Och det tyckte redaktionen också, så det är bara att träda fram i rampljuset.

Skapad: 3 jan, 2018, 12:29 av Christian Jönsson

Relaterat: