Öresundsvarvets manskör 65 år 2011

I år är det 65 år sedan ÖV manskör bildades.

Ur personaltidningen Talröret nr 1. 1946:

”Varför finns ingen manskör vid ÖV, när alla andra större varv håller sig med sådan? Denna fråga ställdes gång på gång under flera år, och följden blev, att några av de intresserade utlyste ett möte för att utröna intresset bland de anställda. Till detta möte infann sig ett trettiotal personer, och samliga voro överens om, att en kör borde bildas. En styrelse valdes, och den fick i uppdrag att ordna ledare, lokal och noter. Som ledare lyckades man engagera kantor Lindholm från Teckomatorp. På grund av flyttning från orten, måste kantor Lindholm efter ett par månader avgå som dirigent och han efterträddes då av kantor Wrahme från Billeberga. Lokalfrågan löstes genom att skolstyrelsen upplät en sal i Albanoskolan, och noter inköptes på kredit. Den ekonomiska frågan var den, som gav styrelsen mest huvudbry, och man såg ingen annan utväg än att vädja till varvsledningen om hjälp. Denna visade sig välvilligt inställd och gav kören ett anslag, som säkerställde arbetet för hela året.”

Ur personaltidningen Talröret nr.1 1961.

"Öresundsvarvets Manskör kan i år se tillbaka på en 15-årig verksamhet. Kören har under denna tid utvecklat en aktivitet som ej lämnar något övrigt att önska. Den har i hög grad bidragit med att sprida glädje vid många tillfällen både för varvets anställda och en större allmänhet. Hur många fartyg som under årens lopp hyllats av kören vid den första kontakten rned sitt rätta element är svårt att säga. Även vid många andra tillfällen då det varit aktuellt med underhållning för varvets anställda har kören välvilligt ställt sig till förfogande. I Landskrona stad har det blivit tradition att kören skall framträda och med sin sång underhålla innevånarna. Så är fallet bland annat vid valborgsmässo- och första majfirandet samt vid friluftskonserterna i Wrangelska Parken. ”ÖV manskör i juni 1979 vid dopet av Moordrecht.

Skapad: 1 maj, 2011, 10:05 av Ove Elf
Arkiverad som: