Rapport från Medlemsmöte den 19 november

Varvshistoriska Föreningen har haft medlemsmöte i Filmsalen på Landskrona Museum. Ordföranden Ove Elf, kunde hälsa ett tjugotal medlemmar välkomna till föreningens sista möte för terminen. Ove rapporterade bland annat om utställningen Öresundsvarvet 100 år, samt om att studiecirklarna avslutas den 9 december med sedvanlig jultallrik. En punkt på dagordningen var föredrag av Bengt Nilsson som berättade om de Ryska loken som lastades på fartyg vid utrustningskajen på Öresundsvarvet.
Det var på 1920-talet och Ryssland var i behov av 1000 nya lok till sin järnväg. Fabrikör Gunnar W Andersson fick reda på detta och kontaktade den ryska delegation som via Stockholm var på väg till Danmark för att där förhandla om köp av loken. Gunnar W Andersson övertalade delegationen om att loken kunde tillverkas i Sverige och fick sedan ordern. Köpet betalade Ryssland i rent guld, ett lok kostade 230 000 kronor så det var en stor affär.
Han köpte firman NOHAB i Trollhättan och började tillverka lok och tendrar.
För att klara tillverkningen för beställningen köpte G W Andersson också Munktell och flera andra företag i trakten. Loken vägde 80,6 ton, det fanns ingen hamn som hade kranar i närheten som kunde lyfta den vikten. De första loken kördes därför upp om Finland och vidare till Ryssland.
Denna resa var lång och strapatsrik, man funderade då på om det fanns något alternativ. Öresundsvarvet hade en utrustningskran med den kapaciteten. Loken kördes därför till varvet och 1922 lastades de första loken ombord på fartyg. 60 stycken tendrar till loken tillverkades i Landskrona. Totalt lastades under åren 87 lok från ÖV. Man byggde en kran i Trollhättan som kunde lyfta loken ombord på fartyg och uppdraget tog slut för OV. Totalt byggdes 500 lok på NOHAB de resterande 500 byggdes i Tyskland. Konstruktionen av loken var gjord i Tyskland. Föredragshållaren avtackades på sedvanligt sätt.
Efter det att dagordningen var avklarad avslutade ordföranden mötet.
Varvshistoriska Föreningen har som sin målsättning att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden. Samt historien om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia. Föreningen har ett hundratal medlemmar.

Skapad: 2 dec, 2015, 13:58 av Christian Jönsson

Relaterat: