Kontakta oss


Postadress:

Varvshistoriska föreningen Landskrona
c/o Christer Andersson, Löpargatan 174 D, 261 46 LANDSKRONA

Besöksadress:
Pilängsrundeln 1C, Landskrona

E-postadress:
varvshistoriska.la@bredband2.com

Plusgirokonto:
156 64 81-6

Telefon:
070-1557666