Varvshistoriska föreningen i Landskrona


Nu har föreningen fått en egen hemsida skapad av landskronaföretaget Zebra Media. Våra förhoppningar är att vi ska kunna dela med oss av det enorma material vi har tillgång till.
Mycket av bildmaterialet har hämtats från Bertil Perssons fotosamling på Arbetarrörelsens Arkiv. Föreningen har också fått tillgång till Erik Wilén:s fotosamling från Öresundsvarvet.
Vår fartyshistorik är fartyg som byggts på Öresundsvarvet under åren 1915 till 1983 med första nybyggnadsnummer 1 TORILD och sista leverans 282 WOENSDRECHT. Behjälplig med material och faktauppgifter om fartygen är Christer Skiöld.

Vår samling av personaltidningen "Talröret" som utgavs under åren 1946 till 1983 är också en källa för många uppgifter och händelser. Dessutom kommer vi såklart att informera om vad som händer i föreningen.


Varvshistoriska föreningens historia.

Den 28 januari 2004 samlades 15 personer i Villa Fridhill i syfte att bida en varvshistorisk förening. Kjersti Bosdotter från Metallindustriarbetarförbundet var närvarande för att berätta om betydelsen av att dokumentera varven historia. Flera föreningar har bildads och har samlats i ”Nätverket Svenska Varv” Sveriges maritima museer har det övergripande ansvaret för varvshistorien och skall fungera som samordnare av informationen av verksamheten.
En arbetsgrupp utsågs för att bilda förening som utsåg följande interimsstyrelse:
Ordförande Leif Andersson
Vice ordförande Gunnar Nilsson
Kassör Lars Olsson
Ledamöter Göran Olsson, Kalle Berggren
Revisorer Bengt Lindfors, Torsten Mohlin
Föreningen fick 2007 ett anslag från Sparbanksstiftelsen i Skåne för att bygga en modell av Öresundsvarvet samt arbeta med dokumentation av varven i Landskrona.
Vår modell över Öresundsvarvet var under ett par år utställd på Landskrona museum tillsamman med material som sammanställts av föreningen.Hans G. Forsberg, vd på Öresundsvarvet på 1970-talet, berättar om sin tid på varvet vid ett medlemsmöte.
Verksamheten bedrivs i form av medlemsmöten samt i studiecirkelform där foton och historisk material scannas och dokumenteras. Föreningen har tillgång till Bertil Perssons fotosamling om Öresundsvarvet som finns på Arbetarrörelsens arkiv men också privata fotosamlingar som t.ex Erik Wilén:s.


Studieresor till olika varv och museer anordnas också efter intresse. Föreningen har besökt bl.a. Karlskrona sjöfartsmuseum, Lindövarvet på Fyn och senast City-varvet i Göteborg.