MEDLEMSAVGIFT FÖR 2024 ÄR 200 KRONOR.

FÖR ORGANISATIONER 300 KRONOR

FÖR STÄNDIG MEDLEM ÄR AVGIFTEN 1000 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PLUSGIRO 156 64 81-6

Skriv fullständigt Namn, Adress, Telefon och Mail adress.

Sedan 2004 finns Varvshistoriska Föreningen i Landskrona. Vi håller medlemsmöten i Museets filmsal och försöker alltid ha intressanta föreläsare.

MÅL FÖR VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I LANDSKRONA

Målsättningen är att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden samt historiken om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia.

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att genom aktiv dialog öka kunskapen om Varvsstaden Landskronas alla skeppsvarv och om folket som byggde varv och fartyg samt båtologin om de fartyg som byggts här. Verksamheten bedrivs i kulturell och social samverkan genom aktiviteter i studie grupper med inriktning på Alla byggde vi fartygen, Varvsmodell, Fartygsdokumentation, och i Varvet som lever nu och i framtiden. Lämna gärna intresseanmälan till studiegrupp.
Vi dokumenterar, bevarar samt ställer ut och publicerar vårt material, för att sprida information om Landskrona som varvsmetropol genom tiden.
Vi är även aktiva genom informationsutbyte och samverkan med; Nätverket Svenska Varv, Sveriges Varvshistoriska Föreningar, Landskrona Museum och Arbetarrörelsens Arkiv samt i gränssnitten med andra lokala föreningar och intressenter.

Styrelsen önskar Er Hjärtligt Välkomna till Varvshistoriska Föreningen i Landskrona där allas erfarenheter kan tas tillvara. 

Varvshistoriska Föreningen Landskrona
c/o Christer Andersson, Löpargatan 174 D, 261 46 LANDSKRONA

Tel 070-155 76 66

E- Postadress: varvshistoriska.la@bredband2.com
PLUSGIRO 156 64 81-6