234 Nihon


IMO: 7214624
Signal: SFHT
Reg.nr: 11266

NIHON. 234.


Sjösatt den 26 november 1971.
Levererad den 17 maj 1972.
Dimensioner: 257,60 M x 32,21 M x 23,90 M
Dw.ton: 35000. (1984: 40972 dwt)
Tonnage: 50805 brutto- 29152 nettoton (1971)
Tonnage: 55241 brutto- 18640 nettoton  (1984)
Maskin: 1 st. 12 cyl. GV diesel typ. DM850/I700VGS-12U samt 2 st. 10 cyl. GV diesel typ. DM850/I700VGS-10U
Effekt: 75000 HKR.
Knop: 26.
Fartygstyp: Containerfartyg.
Gudmor: Britta Huss

Levererad till AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet i Göteborg. Fartyget var det första i en serie på sex containerfartyg avsedda för samseglingspoolen ScanDutch i Köpenhamn. Pris: 109,950,000 kronor
NIHON, som hade en högsta fart på över 30 knop, satte 1972 nytt hastighets-rekord i världsomsegling för handelsfartyg. Ny tid var 42 dygn 8 timmar 47 minuter. Detta rekord står sig än idag.
Överförd i augusti 1978 till Broströms Rederi AB i Göteborg.

Såld den 1 juni 1984 till Rederi AB Transocean i Göteborg för 44,5 miljoner kronor. Ankom den 25 september 1984 Hyundai Mipo Dockyard i Ulsan, Sydkorea för att förlängas med 14 meter. Återkom efter förlängning den 30 oktober 1984. Överförd till Swedish Liners KB i Göteborg i oktober 1986.

Såld i april 1988 till Transatlantic Shipping, Ltd i Norge. Hemmahamnen var fortfarande Göteborg.
Såld i november 1991 till The Asiatic td. A/S i Nassau på Bahamas (Det Östasiatiske Kompagni) för 17,353,000 kronor. Övertagen av de nya ägaran den 29 november 1991 i Rotterdam, Holland.
Såld i april 1993 till Brail Transport Corp. i Nassau på Bahamas (A.P Möller) Omdöpt till LADBY MAERSK
Såld i september 1995 till Ratonia Enterprice Inc,( Meditterranean Shipping Co. S..A.) i Panama. Omdöpt till LADBY

Omdöpt den 27 januari 1996 till MSC CARLA.
På resa mellan Le Havre och Boston bröts fartyget itu utanför Azorerna den 24 november 1997 med last av 3000 containers. De bägge halvorna hölls sig flytande och såg av räddningsflyg som kunde dirigera dit räddningsfartyg. Den 30 november klockan 12,30 sjönk förskeppet. Akterskeppet bogserades in till Las Palmas för att lossa de 587 kvarvarande containerna . Under sommaren 1998 bogserades akterskeppet till Ferro Commodities S.A. i Gijon i Spanien för att huggas upp.
Foto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


Foto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


Gudmor Britta Huss. Foto: Arbetarörelsens Arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil PerssonFoto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona . Fotograf Bertil Persson


Foto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona . Fotograf Bertil PerssonFöljande artikel fanns införd i ”Monthley Staff Magazine of Royal Interoceans Line aug 1972

Bryggan på Nihon. Foto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson


Skapad: 26 okt, 2010, 21:10 av Christer Skiöld/ Ove Elf
Arkiverad som: