73 Eberhard Essberger

Id.no. 180681
Signal: GNPS

EBERHARD ESSBERGER 73

Sjösatt den 11 maj 1943
Levererad den 20 januari 1944
Dimension: 131,0 m x 17,3 m x 8,8 m.                                                                                                                                                                                              Dw.ton: 9545
Maskin: 6 cyl. GV 2 x SCSA diesel
Effekt: 990 HKR
Knop: 13
Fartygstyp: open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.

Levererad till John T Essberger i Hamburg, Tyskland. EBERHARD ESSBERGER deltog i "Operation Hannibal" under tiden januari - maj 1945.  Den 20 september 1945 lade segermakterna beslag på fartyget som först tilldelades England och blev omdöpt till EMPIRE AYR, redad av F.C. Strick & Co. i London. Överförd 1946 till U.S.S.R Baltic Shipping i Leningrad, Sovjetunionen och omdöptes till DMITRY DONSKOY.
Fartyget skrotades i U.S.S.R. i slutet av 1974.
Systerfartyg: EMMY FRIEDERICH.
Ur Personaltidningen Talröret dec 1969:

”Till Landskrona efter 26 år
Nöjda ryssar med ÖV-byggt krigsbyte ”

”Grattis Öresundsvarvet och särskilt ni som jobbade där 1943. Ni levererade då ett fartyg, som döptes till ”Eberhart Essberger”. Skeppet gick till ett tyskt rederi. Det var medan ännu det svensk-tyska handelsavtalet gällde.”
”Fartyget på nära 10.000 dödviktston hälsade på i Landskrona i slutet av september. Namnet var inte längre detsamma och inte heller flaggan, som fladdrade i aktern. Men fartyget var sannerligen detsamma. Original i nära nog minsta detalj. Detta trots att skeppet varit med om slutfasen av andra världskriget i ”aktiv” tjänst och att sedermera ryska besättningar fått ”Dmitri Donskoy”, som hon numera heter, att traska i 13 knops fart på resor, motsvarande en längd av 35 varv runt jorden.”
”Den gamla huvudmotorn, en 6-cylindrig götaverkare, har gått som en klocka hela tiden. Det försäkrade chiefen ombord, Georgi S. Synij.”

— ”Den kan när som helst sättas in i ett nytt fartyg! ”

”Den ökade förbrukningen av el-kraft har förstås betytt, att hjälpmotorerna kompletterats med ytterligare en ”kärra”. ”

”Egentligen skulle ”Dmitri Donskoy” legat vid upphuggningsvarv nu. Den ryska handelsflottan genomgår en genomgripande föryngring. ”Gamlingar” som den här 26-åringen borde försvunnit ur fartygsregistret. Chefsinspektören för det ryska statliga rederiet hade skrivit ut fartygets dödsdom. Det papperet visade skepparen, Dmitry Alesandrovih Nevsky, gärna upp, då ”Talröret” hälsade på.”

”Men han berättade också, att inspektören ändrade sig sedan han varit ombord och tittat på skeppet. Det blev beröm, massor av lovord, för både fartyg och besättning. Den senare fick en extrapremie. Men hur mycket pengar det rörde sig om, berättade inte ryssarna. ”

— ”Dmitri Donskoy” kan gå ytterligare ett par år, var andemeningen i det ”nådabrev”, som han utfärdade. ”
”Men utan det rejäla bygge, som ÖV gjorde för 26 år sedan, lär det ha varit fartygsskrot av henne vid det här laget.”
Skapad: 15 nov, 2010, 19:11 av Christer Skiöld/ Ove Elf
Arkiverad som: