Artur Du Rietz, Öresundsvarvets grundare.

Johan Artur Du Rietz föddes 23 december 1855 i Norrköping. Elev vid sjökrigsskolan 1870 och avgången 1872.
Direktör i Stockholms benmjölsfabrik AB 1890, grosshandlare i Stockholm 1894 under firma Artur Du Rietz.
Direktör i AB Turba 1897 och dansk vice konsul i Söderköping och Mem 1904.
Skeppsredare i Mem 1906-1910 och i Göteborg 1910-1917. Styrelseordförande på Öresundsvarvet 1915 till 1922. Direktör i Slite Cement och kalkbolag 1917-1923
Död den 6 december 1923 i Malaga, Spanien.

Karl-Axel Tretow skriver i sin "historik": "Aktiebolaget Öresundsvarvet konstituerades den 15 december 1915 med ett aktiekapital av 600 000 kronor, Ordföranden i styrelsen var därvid konsul Artur Du Rietz, Göteborg, som tecknat 500 000 kronor av aktiekapitalet. Artur Du Rietz var en affärsman med många järn i elden och hade tidigare varit skeppsredare, men sålt sina fartyg i början av första världskriget och fick där ett stort kapital att placera.
Det var Mems Rederiaktiebolag, som Artur Du Rietz varit huvuddelägare i  Han hade före kriget varit de svenska tändsticksfabrikernas ombud i S:t Petersburg för uppköp av aspvirke, som han transporterade till Sverige med sina fartyg.
Artur du Rietz hade inga personliga knytningar till Landskrona, som gav honom anledning att förlägga ett skeppsvarv i Landskrona. Han hade likväl en släkting i Landskrona, konsul C. Fritsch. Denne blev senare verkställande direktör vid varvet. (1916-1920) Konsul Carl Fritsch var en välkänd skeppsmäklare i Landskrona."

För Artur Du Rietz var investeringen i Öresundsvarvet en spekulation. Karl-Axel Tretow skriver vidare: "Fartygspriserna steg kraftigt efter krigsutbrottet. En 7500 tdw ångare byggd vid ett engelskt varv kostade före kriget 42 250 pund sterling. År 1915 var priset 60 000 pund och år 1916 i januari 125 000 pund. Det blev "strålande tider " för alla varv och även i det nyetablerade Öresundsvarvet. Ända fram till krigsslutet år 1918 var prisutvecklingen stabil."

"Öresundsvarvet gjorde nyemissioner efter beslut om utvidgning av verksamheten. Till vilken del Artur Du Rietz bidrog med kapital, när aktiekapitalet den 13 oktober 1916 ökades till 4.200.000 kronor är okänt liksom när aktiekapitalet den 30 november 1918 ökades till 6.300.000 kr. Man kan emellertid antaga att hans kapitalinsatser varit betydande efter som han var styrelsens ordförande ända fram till den 27 mars 1922 då företaget gick i likvidation med en brist på 5.600.000 kronor. Aktiekapitalet var då 7.300.000 kronor varför ytterligare emissioner blivit gjorda. Öresundsvarvet såldes för 2.300.000 kronor på exekutiv auktion den 27 november 1923 till det nybildade bolaget Nya Varvsaktiebolaget Öresund".
Artur Du Rietz hade inga intressen i detta bolag. Artur Du Rietz dog i Malaga den 6 december 1923 67 år gammal. För honom verkade Öresundsvarvet inte vara en särskilt lönande investering.

Skapad: 12 maj, 2013, 10:05 av Ove Elf