Artur Olsson "Borstahusaren"

Lördagen den 27 februari 1954 avgick förman Artur Olsson med pension. Han anställdes redan år 1917 som maskinarbetare och fick anställningsnummer 9.


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona. Fotograf: Eko-foto.

Så här skriver Öresundsvarvets personaltidning "Talröret" i mars 1954:
--" Efter ett par års anställning på annan plats, i början av 20-talet, återvände han till varvet, som han sedan hela tiden ägnat sina tjänster. År 1929 befordrades han till förman i maskinverkstaden. I hans dåvarande uppgifter ingick att leda och övervaka arbetet både inne i verkstaden och ombord på fartygen. När senare driften utökades blev en omorganisation nödvändig. I samband därmed fick Olsson helt ägna sig åt maskinarbeten ombord på fartygen. I början gällde detta både nybyggnader och reparenter. Under senare år har han helt fått ägna sig åt att leda maskinreparationerna ombord på reparenterna.
Olssons avgång uppmärksammades av många. En stor del av monteringsverkstaden var fylld med folk från både verkstaden och andra avdelningar samt befäl från fartyg på reparation. Direktör Bertil Karlbom tackade honom för väl utförd tjänst och överlämnade en minnesgåva från företagsledningen. Verkstadschefen, överingenjör Gerhard Berntson, var även med och framförde ett tack.Överingenjör Gerhard Berntson och Direktör Bertil Karlbom överlämnar minnesgåva från företaget. Foto: Varvhistoriska föreningen, Landskrona. Fotograf: Eko-foto.


"Från maskinverkstadens ingenjörer, arbetsledare och kontorspersonal överlämnade ingenjör Hultmark blommor och minnesgåva. Arbetsledareklubbens talan fördes av förman Gottfrid Olsson, som beledsagade sin välgångsönskan med en blomsteruppsats från kollegorna i klubben."


Foto. Varvshistoriska föreningen, Landskrona. Fotograf. Eko-foto.Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona. Fotograf. Eko-foto


"Maskinarbetaresektionens ordförande Gustav Grafström frambar ett tack från arbetarna på avdelningen. Även han överlämnade en blomsteruppsats. Hela Öresundsvarvets manskör var samlad och hyllade med sång under ledning av Oskar Ask. Hyllningarna avslutades med att Olsson bars i gullstol av kollegorna i maskinverkstaden ut till en väntande bil för vidare befordran till hemmet"
Foto. Varvshistoriska föreningen, Landskrona. Fotograf. Eko-foto


Foto: Varvshistoriska Föreningen, Landskrona. Fotograf Eko-foto.


"Med Olsson har ännu en av de mera kända profilerna lämnat varvet. Många visste kanske inte vem förman Artur Olsson var men "Borstahusarn" kände alla. Smeknamnet härleder sig från hans uppväxtår i fiskeläget med samma namn. Någon nekrolog över honom behöver säkerligen ej skrivas ännu på många år, ty få personer har väl förmånen att gå till pension så vitala och rörliga som han. Ett glatt humör är ett av kännetecknen på honom och de som sett honom nedstämd är lätt räknade. Han är en person, som har lätt att finna utvägar då svårigheterna hopas. "

"Vi som är kvar på varvet saknar honom och vill gärna se honom på besök emellanåt."Skapad: 12 mar, 2014, 08:02 av Ove Elf