Beställarna kom från olika länder

Under Öresundsvarvets mer än halvsekellånga verksamhet har 260 fartyg levererats.

I vida sjöfartskretsar har varvet gjort sig känt för sitt nytänkande ifråga om konstruktion och produktion. Många helt nya fartygstyper har skapats av framsynta konstruktörer och tekniker. Framtagning av nya produktionsmetoder har bidragit till större säkerhet effektivare drift och ökad livslängd hos de fartyg som byggts på Öresundsvarvet.
Med leveransen av s/s TORILD i januari 1919 inleddes en epok i svensk skeppsbyggnads-historia, som kom att vara till den 15 december 1982. Då halades varvets flagg för sista gången från ett nybygge och m/s WOENSDRECHT levererades till sin beställare.

Beställarna har genom åren kommit från många olika länder och nedan visas fördelningen för dessa.

Sverige                                147                56%  
Norge                                    73                28%
Grekland                                 4
Indien                                     4
Holland                                   4
Danmark                                 3
Ryssland                                 3
England                                  3
Tyskland                                 2
Frankrike                                2
Monrovia                                2
Guernsey                                2
Italien                                     2
Australien                               2
Hongkong                               2               
Panama                                   1
Belgien                                   1
Finland                                   1
Skottland                                1
USA                                       1               

Skapad: 9 jan, 2015, 14:00 av Christian Jönsson
Arkiverad som: