Bogserbåten RAN

 

 

Den 27 augusti  1953 sjösattes motorbogserbåten ”RAN” som beställts av Landskrona stad.  I Öresundsvarvets personaltidning "Talröret" var följande artikel införd.

”RAN” har i stort sett samma huvuddimensioner, som den år 1939 till staden levererade motorbogserbåten ”VEN” . Skrov, däcksutrustning, inredning  etc. har emellertid moderniserats i sådan omfattning , att likheter mellan den nya och den gamla bogserbåten ej bliva så märkbara.  Härtill bidrager särskilt de mindre däckshusen på ”RAN”. ”RAN” är nämligen ej avsedd att i samma utsträckning som ”VEN” användas i passagerartrafiken mellan Landskrona och Bäckvikens hamn. Maskinstyrkan är större på ”RAN” än på ”VEN”. Sålunda har maskineffekten ökats från 560 till 665 effektiva hästkrafter.

Den nya bogserbåtens skrov, som tillsammans med diverse utrustning ombord vägde 60 ton, lyftes i vattnet med hjälp av varvets stora utrustningskran. Dopceremonien förrättades av fru Stina Nordström, maka till hamnchef Wilhelm Nordström, Landskrona.


Foto. Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreningen, LandskronaLandskrona stad och hamnstyrelsen vore vid sjösättningen representerade av flera kända namn. Sålunda sågs bl.a. statsfullmäktiges ordförande, riksdagsman Karl Nilsson, statsfullmäktiges vice ordförande, redaktör Per Lech, hamnstyrelsens ordförande herr Axel Pettersson, drätselkammarens ordförande, ombudsman Harald Schoug, drätselkammarens vice ordförande, ingenjör Pål Berggren, hamnchef Wilhelm Nordström och byggnadschef, överstelöjtnant Bror Jeppsson


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Gudmor Stina Nordström och Bertil Karlbom. Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreninen, Landskrona


Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Hilding Nielsen till höger. Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona

Varvets styrelse och ledning representerades av direktörerna Hilding Nielsen, Göteborg och Bertil Karlbom, Landskrona”RAN”:s huvuddimensioner äro:

Längd över allt……………………………………….    23,6 meter

Bredd mallad………………………………………….     6,2 meter

Djup mallat…………………………………………….     3,3 meter

Djupgående ca………………………………………     2,65 meter
 

Bordläggningen är kraftigt dimensionerad för gång i is och är helsvetsad. Spanten äro placerade på 250 mm avstånd och utgöras av kraftiga vinkeljärn, som nitats till bordläggningen.

Bogserbåten får elektrisk hydraulisk styrmaskin tillverkad i den skottska firman Hyland Ltd, Glasgow. Förutom ratten  i styrhuset blir det även styrrattar på bryggvingarna , vilket arrangement underlättar manövreringen vid hamnbogsering.

Ett hydrauliskt ankarspel med en lyftkraft  av 2 ton anordnas. Det drives medels  en elektriskt driven tryckoljepump placerad i maskinrummet.

Under fördäck blir det en salong för passagerare samt hytt för maskinisten . Kapten får sin hytt i däckshuset på fördäck. Under akterdäck arrangeras en hytt för två man. Inredningen är avsedd att användas vid tillfällen, då fartyget blir använt för långbogsering.

Motorn blir en Polar-Nohab, sjucylindrig diesel motor, utvecklande 665 Effektiva hkr vid 375 varv/min. Cylinderdiametern är 250 mm, slaglängden 420 mm. Propellern är försedd med vridbara blad av KAMEVA-typ. Bogserbåten kan manövreras fram och back genom vridning av bladen utan att motorns rörelseriktning förändras. Bladens vridning åstadkommes genom hydrauliska manöverorgan inne i propellerhuset.

En kraftig brandpump med kapacitet av 30 m3 /tim och en länspump med kapacitet av 180 m3/tim bliva även installerade i ”RAN”

Landskrona stad ägde "RAN" fram till 1967. "RAN":s historia lever vidare och finns sammanställd enligt nedan.

Såld i februari 1967 till Halmstads Stad.
Såld i januari 1971 för 450 000 Skr till Kalmar Kommun. Såld i maj 1989 till Torsö Rederi AB i Mariestad, för 300 000 Skr och omdöpt till BROMÖ.
Såld i juli 1995 till Mann & Haverikonsult AB i Farsta som döpte henne till RAN AF FARSTA.
Såld 1999 till Muggebigge AB i Stockholms nya ägare och döpte henne till RAN AF DJURGÅRDEN.
Såld 2001 till Perpeticum AB i Uppsala, som RAN. Såld 2003 till North Contractor AB i Stockholm, samma namn.
Såld 1 juli 2008 till Erik Petter Karlsson i Göteborg, samma namn. 2012 byte av hemmahamn till Uppsala. Låg 2013 vid "Drömmens kaj" Gullbergskajen i Göteborg.

Skapad: 26 mar, 2015, 15:03 av Ove Elf
Arkiverad som: