Första sjösättning och invigning av Öresundsvarvet.

Delar av artikeln har tidigare varit införd i Landskrona Lokaltidning.När Öresundsvarvet invigdes den 21 september 1918 i samband med sjösättningen av nybyggnad nr: 1 "TORILD" var det stor pompa och ståt. Lastångaren Torild var beställd av rederifirman Hugo Persson & Co från Landskrona. Optimismen var stor och festligheterna var anpassade därefter. Middag serverades  på Statshotellet och bestod av följande meny:

-Consommé trois filets
- Hommard en belle-vue
-Selle d´Agneau au Garni
-Vol au Vent a la Financiere
-Perdreau rôtie et salade
-Cup a la Öresund
-Fruits

 Vinerna som serverades var:
-Reserv Maderia
-Lieserer Schlossberger 1915
-Ch. Marquis de Term 1912
-Champagne Millé & Co sec.
 

På middagen hölls tal av en lång rad talare. Konsul Du Rietz, Öresundsvarvets grundare hälsade de närvarande välkomna. Tal hölls också av Skeppsredare Hugo Persson och konsul F.E Ness som representerade Landskrona stad. Bland talarna fanns också Landshövding greve Robert de la Gardie och Borgmästaren i Landskrona Agust Munck af Rosenschöld


Agust Munck af Rosenschöld            Artur Du Rietz


Redaktör Fritz Scheel från Göteborg hade författat följande verser dagen till ära.

Nu baxna torsk och spättor i det klarblå Öresund
förfärade fly hararne från Hven
hvar krabba, hvarje räka från Skanör till Lappegrund
sig gömma mellan Möen och Sneckersund
när åt Landskronahållet en ny koloss de se
med konsul Perssons flagga, som för allting sätter P
den klara böljan klyfva liksom Noak med sin ark
den gång ej han såg skillnad såg på sjö och mark

Att lyfta hela Skåne högt upp mot himlens rand
det är Thulins förunderliga lott
men varfvet som fått gåfvan af sjö att göra land
ger kölsvin, så att ni kan lefva flott
Och tryter fluidet finnas kranar till att vrida på
och somnar man det bäddar finns för stora och för små
och gör man nån gång bockar allting klarar sig galant
blott ej man gör dem när man bockar spant.

Att åka släde midt i sommaren och att åka fort
det är i vårt klimat ett fenomen
men detta lilla underverk idag har Torild gjort
när den från bädden plötsligt föll i sken
Ni tycker kanske jag med vitsar har ett fasligt slit
Men herregud, på varf man bör ju alltid visa nit
och om kritiken man liksom på sjön kan säga kallt
det farliga är till botten gå med allt.

Det sägs ju här i världen alla goda ting är tre
därför ha vi bundit ihop ett klöfverblad
som heter Forsman konsul Fritsch och Artur Du Rietz
och som satt i blom Landskrona gamla stad
och att ej bara jord och vatten hjälper industrin
det se vi här på hvarje glas och hvarje fyld kantin
och skulle punschen tryta höfves häller inget pjunk
ty gudskelov, så har vi ändå Munck

Men förrn vi gå i kloster som Opelia en gång
och eftertanken lägges i en spik
och för att inte kvällen af mitt tal skall bli för lång
jag lyfta vill på det förgångnas flik
Det långa tider gått sén slaget vid Landskrona stod
då också hamrades i stål men varje slag gaf blod
i morgon bitti andra slaget vid Landskrona stått
ett sjöslag som är både vått och godt.
Lastfartyget "TORILD" blev ett lyckosamt fartyg. Hon seglade under många olika ägare och blev skrotat så sent som 1958 i Hongkong.


Sjösättning av nybygge nr: 1 "TORILD"


Redan 1915 hade arbetet med att skapa Öresundsvarvet påbörjats.

 Konsul Arthur Du Rietz, hade lång erfarenhet av Shipping och Rysshandel, då han 1900 bildade ett företag i Mem vid Göta Kanal för att importerade asp från Ryssland som ombud för Vulkans Tändsticksfabrik. Företaget hade även en filial i Sant Petersburg.
Du Rietz såg att transporterna ökade och bildade 1906 tillsammans med John Myrsten och Ernst Wendel Rederi AB Mems, för att själv transportera aspvirket från Ryssland till Sverige.
1910 flyttades huvudkontoret till Göteborg, kontoren i St. Petersburg och i Mem behölls som filialer. I april 1915 säljer Artur du Rietz sina fartyg till Sveabolaget.

Arthur Du Rietz hade kapital, han hade erfarenheter från shipping och från varvsvärlden där han beställt flera nybyggen. Han ansåg att det skulle komma att behövas mycket nytt tonnage efter kriget och var beredd på att spekulera i denna efterfrågan.

Du Rietz hade även en släkting i Landskrona. Då denne Carl Fritsch fick höra om varvsplanerna agerade han snabbt och genom borgmästaren August Munk af Rosenschöld inbjöds Du Rietz till Landskrona.

 När väl kontakterna knutits gick det snabbt. En överenskommelse blev snabbt klar och borgmästaren kallade till två extra fullmäktigesammanträden i november 1915 och beslut fattades om en utfyllnad av grundet söder om Landskrona.

 Den 22 november 1915 undertecknades kontraktet mellan Landskrona och Arthur Du Rietz om att bygga Öresundsvarvet.

 


Muddringsarbetet börjar 1915. Bild Landskrona museum.


År 2015 har det bedrivits varvsverksamhet på "varvsudden" i 100 år.
 

 Skapad: 10 sep, 2015, 09:08 av Ove Elf
Arkiverad som: