Gustafsson & Söners Skeppsvarv

Gustafsson & Söners Skeppsvarv i Landskrona 1922-1973


1897-1916 fanns Landskrona Nya Warf AB som byggde träfartyg. 1916 köpte Öresundsvarvet upp Landskrona Nya Warf AB och ägde detta fram till 1922 då Öresundsvarvet tvingades gå i konkurs.

I maj 1922 köpte skeppsbyggmästaren Axel Kristian Gustafsson loss Landskrona Nya Warf AB för 30 000 kronor och bildade Gustafsson & Söners Varv.Gustafsson & Söners Skeppsvarv, Landskrona . Foto Sjöhistoriska museet, Fotograf Nils Nilsson 1962.Axel Kristian Gustafsson var född 13/11 1861 och avled 10/4 1933, skeppsbyggmästare och disponent. Han gifte sig 1884 med Henrietta Josefine Kristina Olsén som var född 19/12 1864 i Danmark och avled 9/11 1948.

Axel Kristian utbildade sig i skeppsbyggeri, dels på teknisk skola i Malmö 1878-1880, dels av skeppsbyggare Kofoed vid Faxe Ladeplads i Danmark, dit han flyttade. Han arbetade sedan i Varberg vid Gustaf Magnussons skeppsvarv. Här lät hans far Gustaf Persson bygga sin 30 fots fiskebåt Guim. Omkring 1890 etablerade A.K. ett eget båtvarv i Råa. Han fick därefter anställning som skeppsbyggmästare 1894 på dåvarande Landskrona Varvs AB som hade grundats 1872 vid Tången i Landskrona hamn, nuvarande Skeppsgatan. År 1897 flyttade familjen till Landskrona, där A. K. nu blivit delägare och disponent for nybildade Landskrona Nya Varvs AB. År 1903 var arbetsstyrkan uppe i 45 man. En eldsvåda den 12 oktober 1912 ödelade kontor och lagerutrymmena, men nybyggda skutan Nancy som låg vid kajen klarade sig.

Varvet drevs till 1916 då det övertogs av AB Öresundsvarvet. Axel Kristian flyttade då till Halmstad där han och sönerna köpte ett nytt båtvarv, Halmstads Varvsaktiebolag, som drevs till 1921, då de återvände till Barsebäck. Då Öresundsvarvet gått konkurs kunde familjen återköpa träbåtsvarvet i Landskrona 1922 och bildade A.K. Gustafsson & Söners Skeppsvarv. Det ombildades till aktiebolag 1931 och hade cirka 30 anställda. Här byggdes över 2000 träbåtar, från jollar till Nordsjötrålare. Under perioden 1922 -1966 sjösattes 92 större fartyg vid varvet.Bröderna Gustafsson 1951. Från vänster stående: Frans och Edvin. Från vänster sittande: Gustaf, Simon, Martin och Henrik.
Foto. Anita Rosander (född Gustafsson) familjealbum.

Landskronavarvets personal omkring 1915. Axel Kristian Gustafsson sittande längst till höger. Foto Anita Rosander (född Gustafsson) familjealbum.Gustafsson & Söner Varv i Landskrona hamn (Nyhamn)1962. Foto: Sjöhistoriska museet. Fotograf Nils Nilsson.


Gustafsson & Söner Varv, Landskrona 1962. Foto: Sjöhistoriska museet. Fotograf Nils Nilsson.Gustafssson & Söner Varv, Landskrona. Pannhus 1962. Foto: Sjöhistoriska museet. Fotograf Nils Nilsson.Axel Gustafsson och Edvin Gustafsson juni 1962 i Stora Verkstaden. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf Nils NilssonSlipdragning Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. På bilden Henrik Gustafsson, Sture Nilsson, Göran Öjebrink och Alf Olsson. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.Gustafsson & Söner Varv, Landskrona. Sture Nilsson fyller på "beck" 25 maj 1965. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd
Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. Göran Örjebrink "drevar" 21 maj 1965. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.
Sjösättning av "Sverige" byggd 1965. "Sverige" var det sista fartyg som levererades från Gustafsson & Söner i Landskrona. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.
Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. På bilden Axel Kristian Gustafsson, Martin Gustafsson och Gustaf Gustafsson. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. Uno Jönsson och John Löfström fyller en "fettspruta" 21 maj 1965. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.


Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Målarboden" 4 juni 1965. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.

Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. Tackel i "Marias bod" 4 juni 1965. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Zentura" byggd år 1924. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf Sam Svensson.
Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. Sjösättning av "Sjollen" 21 maj 1965. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.
Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Kaparen" byggd år 1935. Längd 25,4 m. Bredd 5,8 m. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf Oscar Norberg.
Landskrona Nya Warv. "Emma" byggd år 1900. Längd 17,5 m. bredd 5,8 m. Foto. Sjöhistoriska museet. Fotograf Maria Ljunggren.

Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Saibon" byggd år 1957. Längd 24,91 m Bredd 6,0 m. Hade namnet LL 675 Maritana av Åstol vid leveransen 1957. Bytte nam till LL 248 Saibon av Kungshamn 1971. Hette GG 312 Särö av Fiskebäck under åren 1960-1971. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf Terje Fredh.Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. " Silvermoon" . Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf Terje Fredh.
Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Gråen" byggd 1939. Längd 12,3 m Bredd 4,68 m. Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf O. Arnell.Gustafsson & Söners Varv, Landskrona. "Varvsarbetare 1927". Foto Sjöhistoriska museet. Fotograf okänd.

En eldsvåda den 12 oktober 1912 ödelade kontors- och lagerutrymmen, men nybyggda skutan "Nancy" som låg vid kajen klarade sig. Nancy var en skonare, 20,75 m lång och 6,16 m bred, byggd till Ven av ek och furu. Sägs även ha ägts av någon i Stansvik. Var på 1990-talet hemmahörande i USA. Var 1993 till salu. Inga ytterligare upplysningar. Foto. Landskrona museum.

Skapad: 21 nov, 2012, 11:10 av Ove Elf