Henrik Gustafsson båtvarv i Borstahusen

Henrik Gustafssons varv och skeppsbyggeri, Borstahusen.

 
Anita Rosander (född Gustafsson) har hjälpt oss med material och upplysningar om H. Gustafssons båtvarv.

 

 

Henrik Gustafsson var född 18/8 1896 i Råå utanför Helsingborg. Familjen flyttade till Landskrona 1897, där fadern blivit delägare i Landskrona Nya Varvs AB. Så fort bröderna blev tillräckligt stora fick de hjälpa till på varvet. Henrik var 12 år då han började som lärling hos sin far. Kvällarna ägnades åt undervisning i att konstruera och rita fartyg. Redan år 1911, 15 år gammal, byggde Henrik sin första riktiga båt, en 17 fots snipa kallad "Vildfågeln", i huvudsak på lediga stunder, och fick därefter lön som utlärd båtbyggare.

Han blev 1916 anställd hos skeppsbyggmästare Hagerman i Viken, och under åren 1918 – 1919 var han verkmästare på Halmstads Varvsaktiebolag hos sin far. Under 1919 var han en tid maskinmästare i Malmö på Konstgödningen, men längtade tillbaka till varvsmiljön. Han flyttade till Danmark och arbetade först någon månad på Kjöge varv på Själland men fortsatte till Faxe varv där hans far blivit utbildad. Där stannade Henrik i två år som byggmästare. Därefter skaffade han emigrantpass till USA 1921 för att fortsätta sin utbildning där. På inrådan av fadern återvände han emellertid till Sverige och etablerade sig som båtbyggare i Borstahusen 1922 under namnet "Firma H Gustafssons Varv och Skeppsbyggeri". Verksamheten var tidvis mycket omfattande och som mest sysselsattes åtta man. Inte mindre än 274 nybyggda båtar levererades, förutom alla reparationer, men tiderna blev sämre och 1933 försattes rörelsen i konkurs.

  

Därefter började Henrik arbeta på sin fars varv Gustafsson & Söner i Landskrona och blev i första hand arbetsledare för småbåtsvarvet. Henrik var en skicklig och mycket noggrann båtbyggare, med en ovanlig känsla för material och verktyg. Han och hans bröder hade mycket gott renommé som träbåtbyggare i hela södra Sverige. Genom Statens Sjöhistoriska Museums försorg gjordes en grundlig inventering av varvet under åren 1962-65, då Gustafsson & Söners Skeppsvarv ansågs vara Sveriges äldsta ännu fungerande träskeppsvarv med rötter i 1700-talet på denna plats. Henrik byggde också flera egna båtar och ägnade sig under en period mycket åt kappsegling i Öresundsområdet. Förutom 34 förstapris i segeltävlingar hade han en hel del andrapris och fick ihop en fin pokalsamling i silver.

Henrik Gustafsson var också konstnärligt lagd och funderade som ung allvarligt på att bli konstnär, gick bl a på aftonskola. Han skapade möbler och konstföremål i trä, ofta i mahogny eller dränkt svartek, ibland med inläggningar av andra träslag. (Under arbetet med utvidgningen av Öresundsvarvets område 1918 stötte man på märkliga geologiska fynd. Under havsbotten påträffades rester av stenåldersbebyggelse och gamla ekstubbar. Henrik tog vara på en del av detta virke - svartek - från träd som hade växt på landtungan mellan Skåne och Själland för 10.000 år sedan. Det använde han för att snida vaser och andra prydnadssaker, och han snickrade också några små bord av ekträ, som finns kvar inom släkten.) Naturligtvis byggde han också båtmodeller, ibland kompletta, ibland som halvmodeller.

 Hans sista egenhändigt konstruerade och byggda fritidsbåt var Öresundskryssaren "Stina", som sjösattes i juni 1967, döpt efter smeknamnet på hustrun Hertha. Den var en klinkbyggd spetsgatter av Grand Bassam-mahogny, med en löa på 7,60 m och en bredd av 2,60 m. Deplacementet var 2,5 ton och hon hade en Bermudarigg med storsegel på 26 kvm och en fock på 4,6 kvm. Med denna båt fick Henrik flera fina segelsomrar med hustru, barn och barnbarn utefter Sveriges och Danmarks kuster. Stina såldes i maj 1972 till Göteborg.

 År 1969 slutade Henrik vid varvet med pension vid 73 års ålder. I och med 1973 års utgång lades varvet ned, då Landskrona kommun återtog markområdet vid hamnen för andra ändamål. Sista bolagsstämman var den 20 maj 1974.


Den gamla båtbyggarverkstaden vid hamnens sydöstra hörn. Vid långsidan var fordom ett häststall och avskilt från detta, en sovplats för de många tillresande fiskhandlarna" (Sune Hellje). Byggnaden omvandlades med början 1921 till en båtbyggarverkstad, där Axel Henrik Gustafsson hade sitt båtvarv. Foto Landskrona museum.


H. Gustafssons båtvarv, Borstahusen. Foto från Anita Rosander (född Gustafsson) familjealbum. Bilden märkt Ja, (Henrik, min anm), Annors Svensson, Nils. Mannen i bildens vänstra sida är märkt "Möller"


”Sländan” på slipen. H. Gustafssons båtvarv, Borstahusen. Foto från Anita Rosander (född Gustafsson) familjealbum.H. Gustafssons båtvarv, Borstahusen. Foto från  Anita Rosander (född Gustafsson )familjealbum. Bilden märkt : Arbetsbåt till Helsingörs Varv,  John, Nils, Ja ( Henrik, min anm.)


Foto: Kaare Sörensen, Struer.

Segelbåten "ANJA". Byggd 1927 hos Axel Henrik Gustafsso, Borstahusen. Konstruktör Georg Berg. Dimensioner: 8,35 m x 2,76 m x 1,35 m. Båten är en koster och har spetsig akter med en segelyta på 45 kvadratmeter.
Levererad 1927 som TOVE II till bleckslagaremästarre A. Meijer på Fredriksborgsvej 175 i Köpenhamn. Han var medlem i segelklubben Öst.
Såld 1930 till direktören på Burmeister & Wain Ejnar Bondegaard. Han var medlem i Öresunds segelklubb Frem.
Såld 1933 till blomsterhandlare Anton Andersson på  Tingskiftevej 5 i Köpenhamn och omdöpt till LIZZIE. Även han var medlem i segelklubben Frem.
Såld 1959 till slaktare Verner Ebbe på Strandboulevarden 98 i Köpenhamn och omdöpt till ANJA. Även han var medlem i segelklubben Frem.
Såld 1959 till Bodil och Kaare Sörensen på Anemonvej 15 i Struer, samma namn. En större renovering påbörjades för att återställa henne som i nyskick. Båten fick 2012 mottaga "Harpunlogen", ett pris för den bäst renoverade båten. Ägaren är medlem i DFAEL (Dansk förening för Äldre Lustfartöjer). På en däcksbalk står det skrivet: "Nils Wallin, 30/7 1927, Borstahusen".
 

Skapad: 18 okt, 2012, 10:10 av Ove Elf