Landskrona Varvsstaden

Landskrona har lång tradition som varvsstad. Båtbyggeri har genom åren skett enlig nedan.
 

1752-1787 fanns Kung Karls Warf på Gråen. Träfartyg. Lades ner på grund av att flottan behövde markområdet som varvet låg på.

1805-1870 fanns Gustaf Adolfs Warf AB beläget (vid Skeppsbroterminalen). Träfartyg
1871-1897 fanns Landskrona Warfsaktiebolag (vid kvarteret Tången i höjd mednuvarande bangårdens förlängning). Träfartyg.

1877 började man bygga ett barkskepp som sedan döptes till Åkerhielm efter landskronas dåvarande borgmästare. Fartyget sjösattes den 1 juli 1880 och var på 361 bruttoregisterton med en dödvikt på 600 ton.
1882 på sommaren rundade fartyget Kap Horn på 21 dygn, en resa som brukade ta 50-60 dygn. Nytt världsrekord. Det blev en enorm uppståndelse i världen när Åkerhielm nådde Valparaiso i Chile bara 21 dygn efter det att man lämnat Buenos Aires. En modell av Åkerhielm finns som votiv-skepp i Sofia Albertina kyrka i Landskrona

 

1897-1916 fanns Landskrona Nya Warf AB. Träfartyg.

Den 22 november 1915 köpte Carl F du Rietz för 75 000 kronor en tomt på 50 000 kvadratmeter för att anlägga ett varv, Öresundsvarvet. Den 7 juni 1916 påbörjades arbetet med att bygga de två stapelbäddarna på varvsområdet.

1916 köpte Öresundsvarvet upp Landskrona Nya Warf AB och ägde detta varv fram till 1922.

1916-1922 var Öresundsvarvet AB verksamt. Under 1922 blev företaget satt i konkurs.

 
1922 i maj köpte skeppsbyggmästaren A K Gustafsson loss Landskrona Nya Varv AB för 30000 kronor och bildade Gustafsson och Söners Varv.
1922-1973 tillverkades träfartyg på Gustafsson och Söners Skeppsvarv.

1923-1983 återuppstod Öresundsvarvet AB under ett antal ägare.
1923 på hösten bildads Nya Varvsaktiebolaget Öresundvarvet.
1935 ändrades namnet till Öresundsvarvet AB. Varvet lades ner 1983.

1972 levererade Öresundsvarvet containerfartyget NIHON som genast satte nytt hastighets-rekord i   världsomsegling för handelsfartyg. Ny tid var 42 dygn 8 timmar 47 minuter, detta rekord står sig än idag.


 
Skapad: 26 okt, 2010, 09:10 av Ove Elf
Arkiverad som: