Medlemsmöte i Varvshistoriska Föreningen.

Varvshistoriska Föreningen har haft ett medlemsmöte i Filmsalen på Landskrona Museum. Mötets ordförande, Ove Elf, kunde hälsa ett trettiotal medlemmar och dagens föredragshållare Bengt Zander välkomna till föreningens sista möte för terminen.
Varvshistoriska Föreningen har som sin målsättning att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden. Samt historien om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia. Föreningen har ett hundratal medlemmar.
Ordföranden meddelade att terminens Studiecirkeln för dokumentation av fotografier tagna av Bertil Person avslutas den 3 december. Ny termin startar i mitten av januari i föreningens lokaler.
Som en punkt på dagordningen höll dagens gäst Bengt Zander ett föredrag om Öresundsvarvets inbyggda verkstadsskola. Utbildningen startade 1951och upphörde 1983 då den fortsatte i gymnasieskolans regi. Under denna tid har 1811 elever genomgått utbildning i skeppsbyggeri som plåtslagare, snickare, elektriker och svetsare.
Utbildningen var treårig med verkstadspraktik som varvades med teoretisk utbildning en dag i veckan.
Flera av eleverna kom från många städer och byar runt om i Skåne. Av den anledningen fanns det på Östergatan ett elevhem där ett antal elever bodde två i varje rum. Eleverna åt frukost och middag i elevhemmets matsal, lunchen åts ute på varvet. 1959 betalade en elev 15 kronor i veckan för frukost och middag.
De två första åren fick man arbeta med ett antal prov med aktiviteter som var kopplade till skeppsbyggeri. Det tredje året fick man följa med en yrkesarbetare i produktionen. Inom verkstadsskolan fanns också utbildning till förmän och verkmästare. Man hade också tremånaders utbildning i skeppsbyggeri för äldre personer, upp till 35 år.
Innan mötet avslutades uppmanade ordföranden medlemmarna att teckna sig för föreningens Jultallrik som skall ätas på restaurang Tranchell den 10 december klockan 13.00.Skapad: 5 dec, 2014, 14:27 av Christian Jönsson
Arkiverad som: