Medlemsmöte Varvshistoriska Föreningen i Landskrona


Varvshistoriska Föreningen hade den 23 augusti ett medlemsmöte i Filmsalen på Landskrona Museum. Ordförande Ove Elf kunde hälsa ett tjugofemtal medlemmar välkomna till föreningens första möte efter sommaruppehållet.
Varvshistoriska Föreningen har som sin målsättning att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden. Samt historien om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia. Föreningen har ett hundratal medlemmar.
Han hälsade särskilt dagens föredragshållare elitfotbollsdomaren Daniel Stålhammar hjärtligt välkommen.
Ordföranden rapporterade att Studiecirkeln för dokumentation av fotografiet tagna av både Erik Wilén och Bertil Person kommer att starta den femte september i föreningens nya lokaler på Pilängsrundeln 1 C.
Ordföranden lämnade bland annat en rapport från årets Varvsforum som hölls i Norrköping under maj månad. Man beslutade där att Varvsforum 2013 skall arrangeras i Landskrona i samband med stadens 600-årsfirande. Nätverket Svenska Varv är en sammanslutning av alla Varvshistoriska föreningar som finns i de olika varvsstäderna i Sverige. Nätverket ligger som en sektion under Statens Maritima Museer. Det anordnas ett Varvsforum varje år och ett femtiotal ”gamla varvsarbetare” och andra intressenter träffas och diskuterar det som en gång varit en storindustri i Sverige.
En punkt på dagordningen var föredrag av fotbollsdomaren Daniel Stålhammar som höll ett intressant föredrag om hur det är att vara fotbollsdomare på nationell- och internationell nivå. Daniel har lite varvsblod i ådrorna då hans far har arbetat på varvet under många år. Han har dömt 72 internationella matcher i 35 länder. Han berättade bland annat att man som domare springer man cirka 11 km och gör ungefär 400 beslut under en match. SvFF och UEFA har alltid en observatör på matcherna som efteråt ger domarna ett betyg på sitt arbete under matchen. Efter föredraget följde en kort frågestund där vi som dömer matcherna via TV fick svar på våra ställda frågor.
Nätverket Svenska Varv/ Statens maritima museer kommer att ha sin årliga träff i Landskrona den 20-21 april 2013. 
Skapad: 23 aug, 2012, 10:06 av Christian Jönsson
Arkiverad som: