Rapport från Årsmöte 2015

Föreningen höll den 26 februari ett välbesökt Årsmöte i filmsalen på Museet. Ordförande Ove Elf hälsade ett 50-tal medlemmar samt dagens föredragshållare Gunnel Ståhl välkomna till årsmötet. Den framlagda dagordningen godkändes i befintligt skick. Såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse för 2014 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Enligt valberedningens förslag omvaldes Ove Elf till ordförande, samt Christian Jönsson, Göran Olsson och Kurth Gustafsson som styrelseledamöter på två år. Till revisor på två år omvaldes Bengt Lindfors. Till revisorsuppleant på ett år valdes Roland Henriksson.
Efter det att dagordningen var avklarad berättade Gunnel om Gråen samt visade vackra bilder. Ön är cirka 700 meter bred och 1900 meter lång inklusive gipsön. Större delen av ön är idag fågelreservat.
Ön som påbörjades 1740 har som förebild fästningen Sveaborg i Finland. Den byggdes av soldater och fångar. 1752 var där Landskronas första skeppsvarv. 1805 stoppades utbyggnaden av befästningen i sin nuvarande form.
Det finns idag 54 stugor och en samlingslokal ”Konservfabriken” som tidigare varit gummifabrik och saltraffinaderi köptes 1962 av koloniföreningen.
Gipsön besår av restprodukt från Supra under 20 års produktion. 1996 byggdes ett antal vindkraftverk på ön.
 
 Efter föredraget avtackades Gunnel Ståhl på sedvanligt sätt och ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.

Skapad: 3 mar, 2015, 20:45 av Christian Jönsson

Relaterat: