Rapport från Årsmöte 2017

Föreningen höll den nionde mars sitt Årsmöte i filmsalen på Museet. Ordförande Ove Elf hälsade ett 25-tal medlemmar och Jörgen Magnusson, dagens föredragshållare välkomna till årsmötet. Den framlagda dagordningen godkändes i befintligt skick. Såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse för 2016 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Enligt valberedningens förslag omvaldes Christian Jönsson, Göran Olsson och Bo Drakhamre som styrelseledamöter på två år.
 
Ordföranden meddelade att det är inplanerat ett besök på Oresund Heavy Industri (tidigare Öresundsvarvet) den 18 maj. Teckningslista till detta finns i lokalen. Man kan också anmäla sig via föreningens telefon.
 
Efter att dagordningen var avverkad höll Jörgen Magnusson ett föredrag om släktforskning. Han presenterade de möjligheter som finns för att söka sin rötter i de olika arkiv som är tillgängliga. Det svåraste momentet är att tyda texter i gamla kyrkböcker. För den som är intresserad arrangera Släktforskarföreningen i Landskrona kurser i ämnet. Den 18 mars är det Släktforsningens dag, då har föreningen öppet hus i sina lokaler på Puls Arena mellan klockan 13.00-15.00.
Efter ett intressant föredrag tackades Jörgen Magnusson och ordföranden förklarade mötet avslutat.

Skapad: 15 mar, 2017, 19:03 av Christian Jönsson

Relaterat: