Rapport från Årsmöte i Varvshistoriska Föreningen

Föreningen höll den tredje mars sitt Årsmöte i filmsalen på Museet. Ordförande Ove Elf hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna till årsmötet. Den framlagda dagordningen godkändes i befintligt skick. Såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse för 2015 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Kenneth Svensson och Kurth Gustafson som styrelseledamöter på två år.
Efter det att dagordningen var avklarad höll Ove ett föredrag med temat Öresundsvarvet 100 år. Ett antal fotografier från Öresundsvarvet kompletterad föredraget. AB Öresundsvarvet bildades i december 1915 och det första fartyget S/S TORILD sjösattes 1918. Öresundsvarvet var 1920 det största varvet i Norden. Containerfartyget M/S NIHON levererades 1972 och satte hastighetsrekord jorden runt på 42 dagar 8 timmar och 47 minuter, detta rekord står sig än idag. I april 1975 var det 3500 anställda på varvet.
Kung Carl XVI Gustav besökte varvet på sin Eriksgata 1975. Det sista fartyget M/S WOENSDRECHT levererades 1982.
Trots att epoken Öresundsvarvet är avslutad är det fortfarande aktiviteter på varvsudden.
Efter ett intressant föredrag förklarade ordföranden mötet avslutat.

Skapad: 8 mar, 2016, 19:03 av Christian Jönsson

Relaterat: