Rapport från medlemsmöte 21 november

Varvshistoriska Föreningen har haft ett medlemsmöte i Filmsalen på Landskrona Museum. Mötets ordförande, Ove Elf, kunde hälsa ett trettiotal medlemmar välkomna till föreningens sista möte för terminen.
Varvshistoriska Föreningen har som sin målsättning att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden. Samt historien om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia. Föreningen har ett hundratal medlemmar.

Ordföranden meddelade att terminens Studiecirkeln för dokumentation av fotografiet tagna av både Erik Wilén och Bertil Person avslutas den 4 december. Ny termin startar i mitten av januari i föreningens lokaler på Pilängsrundeln 1 C.
Föreningens Hemsida försöker vi att uppdatera med nya artiklar varannan månad.

Det pågår nu en utställning i Ljusgården på Folkets Hus i Landskrona som handlar om Öresundsvarvet. Det är Centrum för Arbetarhistoria som arrangerar denna, man försöker nu att starta forskningscirklar för att dokumentera varvets historia. Den som vill kan anmäla sig för deltagande i denna cirkel kan göra det hos Centrum för Arbetarhistoria på Skolallén.

Ordföranden informerade om att styrelsen håller på att se på möjligheten till ett studiebesök i Helsingör på Museum för Hav och Sjöfart någon gång under sommaren 2014. Museet ligger på det område som tidigare var Helsingörs Varv. Styrelsen återkommer med information om tidpunkt och kostnader för besöket.

Som en punkt på dagordningen höll dagens gäst Gustaf Drake ett föredrag om en resa med ostindiefararen Götheborg från Göteborg till Rouen i Frankrike. Som inledning berättade han att han haft segelbåt sedan han var 12 år och själv byggt den segelbåt i plast som han har idag.
Han mönstrade på som jungman på ostindiefararen som en av den 80 man stora besättningen. Åldern på de ombord låg mellan 19-80 år och det var både kvinnor och män. Man hade tur med vädret och efter att ha passerat Skagen var det fulla segel med vind akterifrån ända bort till Dover i Engelska kanalen. På nätterna minskade man på segelytan för att på minska farten och kunna göra ordentliga observationer. Fartyget seglade med en hastighet av 7 knop.
Man var 17 personer i varje vakt som var indelad i fyra pass, Brandvakt, Utkik, Roder 1 och Roder 2 och man gick en timme på varje pass.
Från Isle of White tog man kurs mot Frankrike och Rouen som ligger 60 kilometer upp i en flod. Under de dagar man låg där besöktes fartyget av 5000 personer. (När fartyget låg i Landskrona besöktes det av 4500 personer)
Ostindiefararen Götheborg ligger nu vid kaj i Göteborg och avrustas i väntan på att år 2014 eller 2015 göra en ny seglats till Kina.
Ordföranden uppmanade medlemmarna till att teckna sig för föreningens Jultallrik som skall ätas på restaurang Hav & Kök på varvsudden den 11 december klockan 13.00.

Skapad: 3 dec, 2013, 20:06 av Christian Jönsson

Relaterat: