Rapport från Medlemsmötet

Varvshistoriska Föreningen har haft medlemsmöte i Filmsalen på Landskrona Museum. Ordföranden Ove Elf, kunde hälsa ett trettiotal medlemmar välkomna till föreningens sista möte före sommaruppehållet.
Varvshistoriska Föreningen har som sin målsättning att dokumentera Landskronas varvshistoria i då-, nu- och i framtiden. Samt historien om såväl de som byggde fartygen som om fartygens historia. Föreningen har ett hundratal medlemmar. Han hälsade särskilt dagens föredragshållare Chefredaktör på HD Landskrona Posten Lars Johansson hjärtligt välkommen. Detta föredrag var hans 112 av idag 125 inbokade.
Tidningen hade under flera år gått med förlust när Bonniers 2013 ringde och undrade om HD var intresserade av att köpa Sydsvenskan. Man funderade och kom fram till att det var bättre om Sydsvenskan köpte HD och i april 2014 blev denna affär klar. Sedan dess har det varit många personalnerdragningar. Idag är det endast lokaljournalistik som man arbetar med. Riksnyheter köper man in. HD publicerar idag 12000 insändare från läsarna varje år. Mycket arbete läggs ner på grävande journalistik. HD har idag 160000 pappersläsare och medelålder är 63 år. Tidningsdistributionen är den bästa i landet 99,4 % av läsarna får sin tidning varje morgon.
Läsandet av tidningen svänger över mot det digitala hållet och man har idag 500000 unika besökare på nätet varje vecka. På redaktionen i Landskrona finns 4 journalister och 1 fotograf. Efter föredraget avtackades Lars Johansson på sedvanligt sätt.
Ordföranden rapporterade att Studiecirkeln för dokumentation av fotografiet tagna av Bertil Person kommer att starta i augusti i föreningens lokaler på Pilängsrundeln 1 C.
Arbetet med föreningens Hemsida fortgår och vi försöker få in en artikel i månaden.
Efter det att dagordningen var avklarad avslutade ordföranden mötet.

Skapad: 4 maj, 2015, 14:20 av Christian Jönsson

Relaterat: