Rapport från vårt Årsmöte

Varvshistoriska Föreningen höll den 27 februari ett välbesökt Årsmöte i filmsalen på Museet. Ordförande Ove Elf hälsade ett 25-tal medlemmar samt dagens föredragshållare etnolog Magnus Wikdahl välkomna till föreningens Årsmöte 2014. Den framlagda dagordningen godkändes i befintligt skick. Såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse för 2013 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar godkändes.
Efter det att dagordningen var avklarad berättade Magnus om sina intervjuer och undersökningar som han gjorde i Landskrona mellan 1979 till 1992. Detta arbete låg sedan till grund för en bok ”På varvets tid”. Han hade bland annat träffat personer som arbetade på varvet år 1918 då det första fartyget byggdes. Det visade sig att några personer var den tredje generationen som varit anställda på ÖV. Många kom från andra orter och flyttade med sin familj till Landskrona. Varvet var under 1920-talet stadens största fastighetsägare. Arbetsveckans höjdpunkt för husfadern var tidigt på lördagseftermiddagen. Hemkomsten firades kanske med en sup till middagen, innan det var dags att gå ut i vedboden och hugga bränne till nästkommande vecka. Först 1959 nådde ÖV slutet på det förnyelseprogram som ledningen skisserat under krigsåren. År 1975 hade varvet 3500 anställda. Efter föredraget avtackades Magnus på sedvanligt sätt.
Innan mötet avslutades meddelade ordförande att det är inplanerat ett besök på Museet för Sjöfart i Helsingör den 20 maj. Museet ligger på det område som tidigare var Helsingörs Skibsvaft

Skapad: 28 mar, 2014, 10:38 av Christian Jönsson

Relaterat: