Segelfartyg byggda på Landskrona Warfsaktiebolag och Landskrona nya Warf AB under åren 1873- 1919.

 

1871-1897 fanns Landskrona Warfsaktiebolag ( i höjd med nuvarande bangårdens förlängning). Varvet byggde träfartyg.1897-1916 fanns Landskrona Nya Warf AB.1916 köpte Öresundsvarvet upp Landskrona Nya Warf AB och ägde detta varv fram till 1922. I maj 1922 köpte skeppsbyggmästaren A K Gustafsson loss Landskrona Nya Varv AB för 30 000 kronor och bildade Gustafsson och Söners Varv.

Faktauppgifter om fartygen, Christer Skiöld,
Varvshistoriska föreningen, Landskrona.


______________________________________________________________________________________________________________

"KRONA"                           

Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1873 (Peter Jacob Avenstrup) 

Dimensioner: 36,57 m x 7,31 m x 3,65 m
Bark med 3 master
Byggd i ek och fur
Tonnage: 84 nya läster
Regnr: 1045
Pris: 95 000 kr
Signal: HKST

 

Byggd till ett partsrederi i Tjärröd med Nils Olsson som huvudredare. Kolliderade 1880 med ett annat skepp på Hamptom Road och fördes till Baltimor för reperation. Såldes på auktion 1888 i Höganäs till ett annat rederi i staden. Omriggad i Landskrona i januari 1889 till skonert med 2 master. Större reperation 1892 och drevad 1895. Såld 1896 för 24,200 kronor till ett partsrederi i Arild med Carl Henrik Malmberg som huvudredare och hade Arildsläge som hemmahamn. Den 16 septembeer 1902 var man på resa Newcastle-Göteborg med last av soda och svavel. Man fick läck vid den danska kusten och tvingades sätta henne på grund vid Tanumstrand, Jylland. Besättningen på 9 man kunde räddas men Krona ansågs som sjöoduglig och höggs upp.

_____________________________________________________________________________________________________________________

"AXEL"                               

Byggd  på Landskrona Warfsaktiebolag 1877 (Peter Jacob Avenstrup)

Dimensioner: 17,60 m x 5,40 m x 2,10 m
Skonert
Byggd av ek och fur
Tonnage: 47 Ton
Regnr: 4113
Signal: HNRP-NFHL

 

Byggd till Landskrona Warfsbolag A.V Ohlsson. Såld 1885 till okänd ägare. Såld 1892 till Lars Nielsen i Köpenhamn och omdöpt till "WALDEMAR". Såld i januari 1903 till A.B Andersson i Smyge och omdöpt till AXEL igen. Såld 1905 till Sven Petter Larsson i Brantevik, samma namn. Såld 1916 till handlaren Albert Johansson i Oskarshamn, samma namn. Såld 1918 till Stockholm, samma namn. Sjönk den 8 augusti 1919 i öppen sjö på resa med stenkol Stockholm-Gotland.

________________________________________________________________________

 "ANNA"

Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1877 (Peter Jacob Avenstrup)

Skonert
Dimension:
Byggd i ek och fur
Tonnage: 66 ton
Signal:

________________________________________________________________________

"ÄGIR"

Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1876 (Peter Jacob Avenstrup)

Skonert
Byggd i ek och fur
Tonnage: 70 ton
Signal: HNJS

Byggd för egen räkning och övertagen 1877 av A Ohlsson i Landskrona. Övertagen 1879 av Landskrona Warfsbolag i Landskrona. Inga senare upplysningar

___________________________________________________________________________


"EMANUEL"

Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1877 (Peter Jacob Avenstrup)

Skonert
Byggd i ek och fur
Tonnage: 47 ton
Signal: HNTF

Ägd av Landskrona Warfsbolag 1879. Inga senare uppgifter.

__________________________________________________________________________


"ÅKERHJELM"


Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1880 (Peter Jacob Avenstrup)
Varvsnummer: 5
Dimension: 40,5 M x 8,4 M x 3,9 M
Bark, omriggad till skonert 1893
Byggd i ek och fur
Tonnage: 361 Bruttoton, 600 DWT
Signal: HQGP
Fartygstyp: 3 mastad bark omriggad till skonert 1893

Byggd för egen räkning och levererad den 14 september 1880. Till huvudredare utsågs varvsdisponent A.W Ohlsson. På sin första resa gick hon till Norrland för att lasta trä för leverans till Marseille, Frankrike. Att man lade första resan till Norrland var vanligt för skånskbyggda skepp, då man på återresan kunde "gå in om" varvet för att rätta till eventuella fel. "ÅKERHJELM" var ett snabbt skepp och blev omtalat då hon gjorde resan Buenos Aires-Valparaiso på 21 dygn. En resa som normalt tog 50-60 dygn. Huvudredare 1892 var Carl Fredrik Neess. Såld till Tyskland 1896 för 20, 000 D-mark och omdöp till "JEANETTE" med hemmahamn i Oldersum (vid Ems).  Fanns inte med i Lloyds Register för 1897. Sågs 1911 i Kapstaden, Sydafrika som "kolholk". Blev senare utbogserad och satt på grund. 1920 kunde man fortfarande se resterna av skeppet. En modell av "Åkerhjelm" hänger som votivskepp i Sofia Albertina kyrka, Landskrona.
 
_________________________________________________________________________________


2 st Mudderpråmar.

Byggd på Landskrona Warfsaktiebolag 1895.

Byggda till Landskrona stad.


__________________________________________________________________________________


"ALFA"

Byggd på Råå hos Lunds Kutter & Båtbyggeri men utrustad på Landskrona Nya Warfs AB 1891.
är den 14
Galeas
Dimension: 16,57 M x 5,31 M x 1,86 M
Byggd i ek på klink
Tonnage: 38,59 bruttoton-30,57nettoton
Maskin: hjälpmotor på 4 HKR, insatt 1897. 1920 motor på 15 HKR utbytt 1931 till 40 HKR
Regnr:

Byggd till partredare Sven Göransson på Råå som den 1 februari 1892 står som ensamägare. Såld den 8 mars 1905 för 5.000 kronor till Jöns Andersson i Landskrona. Såld den 30 juni 1914 av Jöns Anderssons Sterbhus till partredare Bernhard Nilsson i Torekov, som den 20 juli 1920 står som ensamägare. Såld en 22 april  1925 för 12,000 kronor till partredare Nils Sture Lundin i Torekov. Då N.S Lundin satte in en motor på40 HKR fick den placeras i "en låda" på grund av att klinkskrovet frestades hårt av vibrationena. Under åren 1937-1945 är Lundin befälhavare. Intyg är den 14 december utfärdat på att skutan blev huggen på Torekovs strand.

__________________________________________________________________________________


"AMANDA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1898.

Galeas
Byggd i ek och fur.
Dimension: 21,07 m x 6,20 m x 2,17 m
Tonnage: 55,16 brutto- och 30,69 nettoton
Regnr: 3357

Levererad till partsrederi Jöns Petter Andersson i Råå. Ny motor på 20 HKR 1921. Den 21 februari 1925 står Herman Josef Larsson i Råå som huvudredare.
Såld den 3 mars 1943 till partsrederi John Erik Johansson i Skärhamn. Den 11 juni 1946 står Åke Ingvar Johansson i Skärhamn som huvudredare. Såld 1949 till baltiska medborgare och avseglar till Kanada dit hon anländer den 23 augusti 1949 med 31 balter ombord. Resan tog omkring 2 månader. Inga senare uppgifter.


___________________________________________________________________________________


"FREJA AV ROSSÖ"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1899.

Ångkvass

Inga ytterligare upplysningar.

____________________________________________________________________________________
 

"SOFIA AV HÖNÖ"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1900.

Segeljakt,
Inga ytterligare upplysningar.

_______________________________________________________________________

"EMMA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1900.

Galeas
Byggd i ek och fur
Dimension: 17,5 m x 5,8 m x 2,5 m
Tonnage: 39,37 Bruttoton
Maskin: Bolinder Munktell, 55 HKR insatt på 1920-talet.
Regnr: 3734
Signal: SHTR

Byggd som 2-mastad galeas till C.O Johansson i Bäckviken, Hven.
Såld 1904 till John Eliasson i Särdal, Halmstad.
Såld 1928 till A. E Berndsson i Kivik.
Såld 1942 till Erik Sigvard Albin Pettersson i Mönsterås.
Såld 1947 till Sture Harry Carlsson i Kolboda. (ägare i 4 månader)                                                                                                                                                            Såld 1947 till Einar Erik Alfred Eriksson i Färjestaden
Såld 1954 till Edvin Johansson i Steninge, Sandvik.
Tagen ur frakt 1960. Såld samma år till Dag Eje Vendil i Köping  och omdöpt till "ULLA".
Inga ägaruppgifter under åren 1967-1993. Restaurerad vinteren 1993-1994 samt 1997-1998 och då som "EMMA". Även under 2000-talet fortsatte restaureringen. Ägd sedan 2005 av Måns och Elisabeth Flensburg i Stockholm med hemmahamn Kalmar. Galeasen är K-märkt.
__________________________________________________________________________

"VELOX"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1903.

Byggd i ek och fur
Dimension: 16,58 m x 6,06 m x 2,62 m
Tonnage: 52 bruttoton-23 nettoton
Maskin: Hjälpmotor på 15 HKR insatt 1917. Ny motor 1920 på 20 HKR.
Signal:NQVS

Byggt som 2-mastat fiskefartyg till Skärhamn. Såld 1909 till A.C Larsen i Esbjerg, Danmark och omdöpt till E 166 Arthur af Esbjerg. Såld 1910 till C. Larsen i Esbjerg, samma namn.
Ny redare 1919, C Feerup i Esbjerg, Danmark. Grundstötte och blev vrak den 25 mars 1920 vid insegling till Esbjergs hamn. Struken ur de danska skeppslistorna 1921.

________________________________________________________________________


"RAN"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1904
Dimension: 10,50 M x 3,20 M x 1,40 M
Lotsbåt på Köpstadsö. Inga ytterligare upplysningar.

__________________________________________________________________________

SK 75 "SVANEHVIT"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1904

2-mastad yawlriggad långfärdskutter ritad av Albert Andersson
Byggd i fur
Dimension: 11,5 m x 2,80 m ( 13,5 m med bogspröt)
Tonnage: 5,5 ton
Maskin: hjälpmotor, diesel 17 HKR
Signal: S 6873
Regnr: 2961

Ägare:
1904-1907 Löjtnant Carl J.A Silverling. Oskarshamn
1910          Grosshandlare Axel R Bildt, Morlanda Säteri. Omdöpt till "BLANCEFLOR"
1922-1939 Generaldirektör Per Gustaf Södermark, Stockholm
1939-1945 William Blanche                                                                                                                                                                                                                           1949-1951 G Liljeblad                                                                                                                                                                                                                            
1960-talet S:t Görans Sjöscoutkår
1980-talet Oswald Ginzel, Själsö, Gotland
        -1993 Patrik Lansson
1993-         Kjell Eldered på Ingarö.

_____________________________________________________________

"FYLGIA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1907
Dimension: 12,0 M x4,6 M x 1,7 M. peke 3,5 M
Tonnage: 16 ton
Maskin: 4 cyl. Perkins 4236 på 85 HKR, insatt 1986

Byggd i lärk med inslag av fur. Köpt till Sverige, okänt år. Såld tll Leif Blomkvist iTorekov 1990. Renoverad 1990-1996. Ny överbyggnad och däck. Byggd i lärk med inslag av fur. Återsjösatt 2014

______________________________________________________________

"ANNA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1907

Skonare
Byggd i ek och fur
Dimension: 20,6 m x 6,35 m x 2,80 m
Tonnage: 59,09 Bruttoton, 38,68 Nettoton
Maskin: 30 HKR hjälpmotor
Regnr: 4707

Inga tidigare uppgifter. Ägd 1981 av Otto Vilhelm Johansson i Karlshamn. Låg halvsjunken vid Sickla sluss den 29 augusti 1981. Vid bortbogsering sjönk hon på 40 meters djup utanför Kvarnholmen.

____________________________________________________________________

"NANNA"

Byggd på Landskrona Warfs A/B i Landskrona 1908
Skonert
Byggd i ek och fur
Dimension: 22,9 m x 6,95 m x 3,65 m
Tonnage: 85,58 bruttoton
Maskin: Motoriserad 1928 med 45 HKR
Signal: JRFH-SJLK
Regnr: 4915

Byggd till Rederiaktiebolaget Nanna i Landskrona. Rederiet gick i konkurs 1909 och fartyget såldes 1910 till Nils Hansson i Barsebäck.
Såld 1918 till ett partrederi med en Wennerberg som huvudredare.
Den 21 september 1921 råkar man i svår storm varvid 3 man spolas överbord och drunknar. Även fartyget fick svåra skador. Efter reparation tillträder bästemannen Ivar Wennberg som kapten.
Såld 1924 till Johannes Hansson i Lysekil.
Såld 1931 för 26 000 kronor till ett partsrederi mede Anders Emilius Andersson på Stora Kornö som huvudredare. Ny delägare 1935, Karl Arthur Edvardsson. Omriggad 1939 till galeas. 1942 kolliderar hon med S/S BRAHEHOLM av Göteborg utanför Abbekås. Reparation i Ystad.
Såld 1946 för 42 000 kronor till K.W Sandberg i Hovernäset och får samtidigt en ny maskin på 80 HKR.
Grundstötte 1961 utanför Oxelösund, bärgad och såld "som han var" till B. Olsson och T. Henriksson på Smögen. De tog motorn, som var från 1957 och på 145 HKR och monterade den i sin fiskebåt "NYLAND". Resten såldes till en H.W Bengtsson, Smögen, och lades vid varvet i Fisketången. 1964 sjönk hon och blev bärgad 1967 för att bogseras till en vik på Långön. Någon sista ägare är inte känt.
________________________________________________________________________

"SONJA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1909

Galeas
Byggd i ek och fur.
Dimension: 19,99 m x 5,95 m
Tonnage: 53,91 Bruttoton
Regnr: 5042
Signal:JRPM

Byggd till ägare i Strömstad. Ägdes under en tid av C. Jonsson i Barsebäck och sedan såld till Ålabodarna.
Den 9 juni 1924 var man på resa från Sölvesborg via Simrishamn till Köpenhamn med last av 99 ton granitsten och sand. Omkring 10 sjömil söder om Ystad fick man läcka i lastrummet. Man började pumpa, men sanden i lastrummet gjorde att pumparna sattes igen. Med sin egen livbåt lyckades besättningen, på 4 man, ta sig iland till Ystad innan skutan sjönk.

_____________________________________________________________________

"INGEBORG"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1909


Galeas
Byggd i ek och fur.
Tonnage: 53,32 Bruttoton
Regnr: 5067
Signal: JRQT

Byggd till J. Fromell m.fl. i Barsebäck. Såld 1915 till Anders Petter Persson i Ålabodarna. Ägd 1916 av Fritz Öhrnberg m.fl. i Ålabodarna. Sprang läck och sjönk den 29 juni 1918 nordväst Tylö i hårt väder. Man var på resa Karlstad-Råå med last av trä och styckegods.
_____________________________________________________________________"FALKEN"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1909
Dimension: 13,95 M x 5,27 M x 2,19 M
Byggd i ek och fur
Tonnage: 32 brutto- 15 nettoton
Maskin: hjälpmotor på 80 HKR
Signal: NRHT-OWIFByggt som 2 mastat fraktskepp med beteckningen J 1066 till H.T. Brammer i Lynaes, Danmark. Ombyggd i Landskrona 1911. Ägs 1913 av C Brammer i Fredriksvaerk, Danmark. 1915-1920 ägs hon av Carl Brammer i Fredriksvaerk och 1920-1925 av H.T. Brammer i Lynaes. 1925-1936 är det Carl Brammer A/S i Fredriksvaerk som står som ägare. 1971 blir hon struken och ägs av A/S Carl Brammer i Fredriksvaerk

___________________________________________________________________


"SIGNE"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1910

Galeas.
Byggd i ek och fur
Dimension: 18,02 m x 6,10 m x 2,36 m
Tonnage: 54,93 Bruttoton
Maskin: okänd
Regnr: 5089
Signal: JRTB-SJTO

Byggd till Mauritz Olsson m.fl i Barsebäck. Såld 1912 till Bernt Alfred Mattsson i Hällevik. Såld 1922 till Alfred Svensson i Lörby. Såld 1927 till Edvard Persson i Järnavik. Ny motor på 20 HKR insatt 1930. Såld 1930 till Viktor Adrian Svensson i Järnavik som sätter in en ny motor på 50 HKR vintern 1933-1934. Såld, okänt år, till B.E.W Frödin i Stockholm. Såld 1946 till K.O.H Hagbert i Uppsala och förbyggd vintern 1946-1947. Såld 1948 till Benjamin Abrahamsson i Grundsund, som säljer henne samma år till Stig Lindbäck i Hällviksstrand. Förliste den 9 september 1951 vid Koholmen på resa Limhamn-Göteborg med last av cement.

___________________________________________________________________


SK 45  ALOMA II

Byggd på Landskrona Nya Varfs AB  1911-1912

Segelyacht ritad av Gösta Gartz som vann konstruktionspris för båten.
Dimension: 9,9 m x 2,2 m x 1,2 m

Byggd för att delta i olympiaden 1912 under namnet ROWENA. Finns inte med i startlistorna från denna tid. Deltog i seglingarna i Nynäshamn och Sandhamn 1912 i anslutning till Olympiaden. Ägare 1912 var överste Gustaf Julius Rabe. Vidare till tandläkare C-G Agerman okänt år. Övertogs 1931  av Gustav Söderqvist i Nynäshamn för 1650 kronor. Ägs sedan 1980 av Rolf och Gun Söderqvist.
Såld 2016 till Tom Eickhof på Kulmerstrasse 15 i Berlin, Tyskland. Inga uppgifter om namnbyte.


Foto: Rolf Söderqvist.


____________________________________________________________________


"DAGA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1911

Skonare
Byggd i ek och fur
Dimension: 24,43 m x 7,05 m x 2,68 m
Tonnage: 90,43 Bruttoton
Regnr: 5168
Signal: JSBG

Byggd till ett partrederi på Hönö med Gustav Olsson som huvudredare. Såld 1919 till ett partrederi i Klädesholmen med fiskaren Tage Arnold Axelsson som huvudredare. Såld 1941 till ett partrederi på Ven med Fredrik Persson som huvudredare. Kantrade, okänt år, i en kraftig storm vid Räfsö, Finland, 2 man döda. Förklarad som vrak.

_________________________________________________________________________


"NANCY"


Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1912
Byggd i ek och fur
Dimension: 20,75 m x 6,16 m x 2,30 m
Tonnage: 54,03 brutto- 40 nettoton
Dw.t: 100
Maskin: June-Munktell tändkula insatt den 27 september 1926
Effekt: 35 eff. HKR
Regnr: 5373
Signal: JSVM-SJLG


Skonare byggd till Edvin Olsson i Barsebäckshamn. Såld den 13 april 1918 till lotsförman Johan Valdemar Sjödoff i Kråkelund (Oskarshamn). Såld den 10 mars 1948 på frivillig auktion och inropad för 35.000 kronor av skepparen Max Konrad Mattsson i Hellevik (Kungsbacka). Såld i mars 1956 till ett P/R på Hven med Karl Arthur Nilsson som huvudredare. Såld i september 1964 för 5.000 kronor till direktör Stig Emond i Landskrona för att användas som lustfartyg.  Låg vid kaj i Nyhamnen och förföll. Såld i september 1970 till Gustafsson & Söners Skeppsvarv för 5.000 kronor. Upptagen på slip och iståndsatt, blev hon såld till disponent Carl-Erik Palmgren i Landskrona. Hemmahamnen var fortfarande Hven. Carl- Erik Palmgren var disponent hos Gustafssons.
Såld 1978 för 100.000 kronor till ett P/R i Åkarp med Sven Anders Edling som huvudredare. Blev i november 1995 såld till Jolly Roger Ltd. på Grand Cayman. Tog sig över Atlanten och införlivades med Jolly Rogers "piratskepp". Fartyget användes till event och fester. Sjönk enligt uppgift i hårt väder 2013 utanför Kuba.

_________________________________________________________________

"ALLY"
 
Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1912

Skonare
Byggd av ek och fur
Dimension: 20,75 m x 6,16 m x 2,30 m
Tonnage: 55,03 bruttoton-38,37 nettoton
Dw.t: 100
Maskin: Seffle på 25 HKR insatt 1922
Regnr: 5288
Signal: JSNH-SHPW

Byggd till Gottfrid Persson på Ven. Såld 1917 till Johan Kristensson på Donsö. Såld 1929 till ett partrederi i Böda där Erik Svensson var huvudredare. Såld 1943 till Arvid Emil Johansson i Lilla Saltvik. Såld 1944 till Karl Henrik Ragnar Andersson i Kårö. Blev 1964 lustseglare och seglade 1975 till Marstrand och när lust och pengar tog slut blev övergiven för att sjunka till botten mellan Koön och Klöverön.

__________________________________________________________________

" NILS"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1913.

Galeas
Byggd i ek och fur
Dimensioner: 15,49 m x 5,55 m
Tonnage: 34,02 Bruttoton
Maskin: 20 HKR
Regnr: 5481

Byggd till J Nilsson på Tuna 8, Ven. Såld 1918 till Göteborg. Såld 1945 till Nils Emil Johansson i Böda. Såld 1949 till Ernst Wallentin Johansson i Borgholm. Registrerat som "lustfartyg" 1958. Såld 1959 till Marita Louise Löfström i Borgholm. 1965 är hemmahamnen Stockholm. Såld 1972 till Bengt Herbert Gustav Jonsson i Stockholm. Inga senare uppgifter.

_______________________________________________________________________

"YRSA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1913

Skonare
Byggd i ek och fur.
Dimensioner: 20,75 m x 6,16 m x 2,30 m
Tonnage: 55,74 bruttoton. dwt: 100
Fick hjälpmotor på 35 HKR 1927
Regnr; 5449
Signal: JTGN-SKFI

Byggd till ett partrederi på Ven med Christian Oscar Andersson, Tuna 4 som huvudredare. Låg infrusen vid Ven mellan den 13 januari 1940 och den 8 april 1940 och fick lasten förstörd. Såld den 29 juli 1941 till skeppsredare Erik Gustav Sigfrid Hellman i Kalmar och omtacklades till galeas.
Gick på grund och förliste den 19 november 1949 vid Knuttegrundet, norr om Vinö i Västerviks skärgård. Sjönk på 20 meters djup. Bärgad och såld för 29 000 kr i november 1950 till ett partrederi i Kämpersvik ned skepparen Ivan Jansson som huvudredare och Einar Johansson som delägare. Användes mest till att frakta varor mellan norska och svenska hamnar. I slutet av 1950-talet seglade hon sportfisketurer från Capri, norr om Strömstad. Såld 1960 för 29,000 kronor till Ulf Inge Dahne i Uppsala och ombyggt till "lustfartyg" 1962. Strandade i mitten av 1960-talet vid Gnarpbaden, Hälsingland. Inga ytterligare upplysningar.

_______________________________________________________________________

"AVVANCE"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB

2-mastat segelskepp. Inga senare uppgifter.
_______________________________________________________________


"GUNBORG"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1914

Skonare 3-mastad
Byggd i ek och fur 99,29 nettoton
Dimensioner: 29,5 m x 7,55 m x 2,98 m
Tonnage: 127,14 brutto-
Maskin: Skandia Verken i Lysekil på 90 HKR insatt 1928. Alpha Diesel på 185 HKR, insatt 1948
Regnr: 5656
Signal: JVCS-SIPE

Byggd till ett partrederi med Einar Persson i Tuna på Ven som huvudredare. Gick på grund den 27 augusti 1936 vid Idö i Stockholms skärgård. Reparerad på Blidö Slip, Blidösund. Såld den 20 juli 1944 för 70 000 kr till Astrid Linnea Andersson i Alsvik. Maken C.E. Johansson blev befälhavare. Såld den 12 maj 1945 till Bertil Alrik Andersson i Bleket för 85 000 kronor.  Såld den 6 mars 1965 för 25 000 kr till Jens Lodbjerg i Bröms, Danmark. Omdöpt till KONGSMARK AF  HAVNEBY gick hon på sin första resa under dansk flagg med last av sten. Den 8 april 1965 rände hon upp på Kollerevet vid Rösnaes, Stora Bält och blev vrak. Man skulle gå från Lomma till Flensburg i Tyskland. Det rådde hård vind och snöbyar. Inga omkomna
_____________________________________________________________________


"EMIL"


Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1914

Skonare 3-mastad
Byggd i ek och fur
Dimension: 28,8 m x 7,55 m x 2,98 m
Tonnage: 119 Bruttoton, 98 Nettoton
Maskin:
Regnr: 5559
Signal: NSTR-JTQB

Byggd till Emil Lundgren i Skillinge. Vid sjösättningen stannade skonaren kvar på bädden på grund av att en del av bädden brast. Emil Lundgren, som var mycket skrockfull, ansåg att den förde otur med sig och sålde henne till Danmark. I Danmark blev hon omdöpt till "ELIEZER" av den nye ägaren E.B Kronman från Marstal. I oktober 1916 fann man henne drivande på sidan vid Watervill Bay, Irland. Hon hade avgått från Marstal den 16 oktober. Besättningen på 5 man hittades aldrig
Besättning: Kapten Anton Christian Nielsen från Marstal. Styrman Albert Andersen från Marstal. Matros Hans Sophus Folmer Thomsen från Marstal. Lättmatros Hans Jörgen Lund från Fruensböge, Odense. Kocken Sophus Henrich Bastrup från Köpenhamn..

________________________________________________________________________

"BALTIC"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1915

Skonare 3-mastad (Slätskonare)
Byggd i ek och fur.
Dimensioner: 29,5 m x 7,40 m x 2,98 m
Tonnage: 146,87 Bruttoton, 127,14 Nettoton
Maskin: 2 cyl 46 HKR från Jönköpings Motorfabrik insatt 1936
Regnr: 5675
Signal: JVDT-SHXU

Byggd till H. Månsson i Skillinge. Grundstötte den 29 september 1931 vid Tokenäs udde, norra Öland. Flottdragen dagen efter och förd till Kalmar för lossning. Såld 1936 till Gustav Olsson i Påskallavik. Inga uppgifter efter 1945.

________________________________________________________________

"EBBA"


Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1915

Skonare
Byggd i ek och fur.
Tonnage: 68,7 Bruttoton
Regnr 5761
Signal: JVMF

Inga senare uppgifter.

______________________________________________________________

"NATALIA"


Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1917

Tremastad bramsegelskonare
Byggd i ek och fur.
Dimension: 32,42 m x 8,06 m x 3,42 m
Tonnage: 217,12 Bruttoton
Maskin: Skandia råoljemotor på 130 HKR insatt den 24 februari 1937
Pris: 70 800 kronor
Regnr: 5898
Signal: KBCR-SKNW

Byggd till ett partrederi i Halmstad med Anders Svensson som huvudredare. Seglade oftast mellan Skanvinavien och nord-sydeuropeiska hamnar. Under åren 1921-1930 var det skeppsmäklare Magnus Öfverberg som var huvudredare för "Partrederiet Natalia". 1931 övertogs den posten av Yngwe Christiansson.
Såld den 9 februari 1932 för 22 500 kr till ett partrederi i Skillinge med Johan Hjalmar Thorsson som huvudredare . Blev, okänt år, nedriggad där bram och märsrår togs bort. Hon blev också moderniserad med styrhytt, mäss och kök akterut samt el. Den 23 mars 1934 gick man på grund mellan Elleborg och Helsingör. Den 12 maj 1940 på Resa Bungenäs - Ronneby redd fick man grundkänning vid Kronogrundet. Även den 30 juli 1946 gick man på grund, denna gång på nordsidan av Bålsö.
Patrullbåten "Kronan" kolliderade med henne den 6 september 1942 i Stockholms skärgård varvid det uppstod skador ovan vattenlinjen. Hon har även sprungit läck i hård sjö, som 1935 utanför Drogdens fyr, den 6 oktober 1940 i Ystadbukten samt 1945 utanför Lungö på resa Limhamn- Umeå där man fick söka nödhamn i Härnösand.
Månadsskiftet april/maj 1948 var man på resa Warnemünde - Sundsvall med last av briketter, 315 ton i lastrummet och 35 ton på däck. På natten den 2 maj gick man in mot Mysingen och kl 02.00 grundstötte man vid fyren Östra Rökö. Man fastnade inte utan gick bara läck. Man fortsatte resan men efter 30 minuter sjönk hon på 42 meters djup.

______________________________________________________________


"RUNA"


Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1917.

Skonare
Dimension:      M x     M x      M
Byggd av
Tonnage:      ton
Regnr:
Signal:


Inga uppgifter finns tillgängliga.

_______________________________________________________________

"MARGARETA"

Byggd på Landskrona Nya Warfs AB 1918.
Byggd i trä
Skonare: 3 -mastad
Dimensioner: 29,66 m x 7,40 m x 3,04 m
Tonnage: 161,47 Bruttoton
Maskin; 2 cyl. J& C.G Bolindermotor på 130 HKR insatt den 24 februari 1937.
Reg.nr: 5961
Signal: KBHQ-SKNG
 
Byggd till Didrik Kindborg i Karlskrona. Såld 1934 till H Spindel i Strömstad, samma namn. Såld 1937 till Janne C. Johansson på Tjörn och omdöpt till RAMONA. Såld 1944 till skeppsmäklare Tom A.H. Höglund i Kalmar och omdöpt till BIRKA. Såld 1945 till S.T. Södermark i Stockholm och omdöpt till DAPHNE. Upphuggen 1948.
_____________________________________________________________________

"TATJANA"


Byggd på Landskrona Nya Varvs AB 1919 Varvsnummer:
Dimension: 34,29 M x 8,80 M x 3,50 M.
Byggd av fur och ek
Tonnage: 282 bruttoton - 119 nettoton
Dw.ton: 470
Maskin: 2 cyl. 2SA råolja från Lysekils Mekaniska Verkstad på 120 HKR.
Reg.m: 7339
Signal: NBHL
Knop:
Pris:

Tremastad skonare byggd till Union Transport og Bjergnings Selskab A/S (Hans Jensen) i Köpenhamn och levererad med beteckningen E 60.
Såld 1920 till Holger R Nistad i Bagsvaerd, Köpenhamn, Danmark, samma namn.
Såld 1922 på exekutiv auktion till Firma A.T. Möller & CO. i Köpenhamn, samma namn. Såld 1923 till inspektör J Koch i Köpenhamn som vidaresålde, samma år, till K.P. Werst i Hasle, Danmark och omdöpt 1924 till VESTLAND af HASLE.
Grundstötte och sjönk den 28 november 1925 vid West Capelle, Holland på resa Fowey i Comwall och Stockholm med last av porslinslera. En man omkom.

____________________________________________________________________

"P. RASMUSEN"

Byggd på Landskrona Nya Varvs AB 1919
Varvsnummer: ?
Dimension: 35,80 M x 8,70 M x 3,26 M. Byggd av fur och ek
Tonnage: 243,51 bruttoton -198,64 nettoton
Maskin: Maskin på 150 HKR insatt 1937
Reg.m: 8236
Signal: NWJQ-SLEO

Byggd som 3 mastad skonare till A Nielsen i Svendborg på Fyn, Danmark med betäckningen F 5. Såld/övertagen 1920 av A/S P.M. Pedersen i Svendborg. Såld/övertagen 1926 av A/S E.C. Hansen i Thurö, Danmark. Tillbaka till A Nielsen i Svendborg 1927.
Såld till 1928 till Fredrikstad i Östfold Fylke, Norge och omdöpt till GAD. Skutan, som framfördes med enbart segel blev Norges allra sista enbart seglande fartyg.

I början av 1937 var man på seglast från Nordamerika och drev fram och tillbaka på Nordsjön besättningen kämpade för sina liv med slitna segel och läckage. Kaptenen lär ha spolats överbord från det nedisade däcket men kastats tillbaka igen av nästa våg. När hoppet var som lägst fick man syn på en ångare som kom till deras hjälp. I slutet av februari lyckades man bogsera henne till Haugesund i Rogaland Fylke, Norge.
I augusti 1937 blev hon såld till Sverige och ombyggd till motorseglare med namnet IRMA. I augusti 1956 var hon på väg från Stettin i Polen med 300 ton kol till Holma-Helsingland. Den 21 augusti började hon brinna c:a 3 kilometer sydost om Agön utanför Hudiksvall. Man påkallade uppmärksamhet från land med hjälp av mistlur, signalraketer och lotsflagg. Hon blev liggandes på botten med relingen ovanför vattenytan i väntan på bärgning.
Bärgningen blev komplicerad och den 22 september har man givit upp och anser IRMA som ett vrak. Några lokala fiskare ansåg att det var värt att försöka bärga IRMA och lasten.
De köpte skutan och lyckades den 5 november få henne till Storhamn på Agön. Den 15 november bogserades hon till kolkajen i Iggesund och lossade sin last.
IRMA hamnade nu i Stocka för översyn. På nyårsafton 1956 bogserades hon till Hudiksvall för ytterligare reparation. Hon hade köpts av Bröderna Wästbergs Byggnadsfirma som skulle använda henne till fraktfart mellan Hudiksvall och hamnar varifrån byggnadsmaterial levererades. Bl.a. skulle ytong fraktas från Öland. Den 26 juni 1957 gjorde man sin första tur med papper från Forsså Bruk (Näsviken) och sedan till Öland på återfärden med ytong till Hudiksvall.
Den 20 augusti 1957 var man på resa med last av trä från Yxpila i Finland till Lûbeck i Tyskland. IRMA sprang läck. Besättningen kämpade vid pumparna för att hålla henne flytande, men dagen efter vattenfylldes motorrummet och motorn stannade. Ett tyskt fartyg tog över besättningen i väntan på lotsbåt från Sandhamn. Lotsbåten tog IRMA på släp som flöt på trälasten. Bogseringen togs sedan över av Neptunbolagets bärgningsfartyg NEPTUN som bogserade henne till Gåshaga för att länspumpas.
1959 fanns IRMA kvar i Hudiksvall då hon användes som café vid Lions loppmarknad i maj. I början av juli öppnade man henne för servering och senare under sommaren planerades det för "intima danskvällar".

Men allt har ett slut. Efter två år i läckande skick och på en undanskymd plats i hamnen avgick hon den 22 september 1962 till Stockholm. En ungdomsklubb hade köpt henne för att användas som danshak i Stockholm. Men den dansen blev kort, för samma höst var hon tillbaka i Hälsingland och hamnade i Stugsund söder om Söderhamn. En Ingeborg Eriksson hade köpt henne för att användas som servering. På våren 1963 låg hon kvar i Stugsund, delvis på grund. Motorn var borta och såld som skrot. Efter en del tidningsskriverier ändrade sig ägarinnan och ville inte att IRMA skulle placeras i Söderhamn utan istället bogseras till Gnarp. Någon större flyttning blev det inte, bara 200 meter från en kaj till en annan. Men den 24 maj klockan 4 på morgonen anlände Söderhamnstrålaren MONTANA och tog IRMA på släp mot Sörfjärden. På grund av sjögång och motvind var man framme klockan 9 på morgonen dagen efter. Men någon servering lät vänta på sig för i mitten av juli tog IRMA in vatten och fick länspumpas dygnet runt. Man försökte täta genom att" lägga henne på sidan" med hjälp av vajrar fastsatta i Klarberget. I början av augusti sjönk hon igen och fick en kraftig slagsida. Brandkåren pumpade vatten, Vägverket lånade ut sina pumpar, till och med regalskeppets Vasas dykarbas Edvin Fälting lånade ut pontoner. Man fick henne på rätt köl i mitten av augusti, men efter en vecka stod hon på botten igen. Denna gång var det bara däcket och akteröverbyggnaden som var ovan ytan. Ny länspumpning och tätning med 90 meter plastduk fick henne flytandes den 24 augusti. Men efter en och en halv vecka in i september fick man börja pumpa igen.
Vid jultid 1963 låg hon mer än halvvägs till botten igen men inga länspumpningsförsök gjordes. Nu ville kommunen bli av den henne och i juni 1965 fick ägarinnan Ingeborg Eriksson åtta dagar på sig att ta bort vraket vid vite av 10,000 kronor. Trots påstötningar och hot om böter låg IRMA kvar.
Den 21 mars 1968 kom ett brev till Gnarps kommun från Ingeborg Eriksson och fästmannen Albin Sundin att man skulle avveckla "affären Irma" och erbjöd kommunen att köpa IRMA för 5,000 kronor. Men man ville ha ett snabbt beslut då det fanns andra spekulanter. Den 31 december 1973 går Gnarps kommun i graven och ingår i Nordanstigs kommun dagen efter. Men i april 1976 sprängdes IRMA till kaffeved och lades på land för att på våren 1978, med lastbil forslas till en liten grusgrop. Efter 15 år var IRMAS resa slut.

_________________________
Skapad: 26 dec, 2012, 10:00 av Ove Elf /Christer Skiöld