Separina

Sjösatt den 29 mars 1978
Levererad den 1 juni 1978
Dimension: 51,0 m x  12,0 m x 6.5 m
Typ: Barlastvattenreningsanläggning
Djupgående vid full last: 5,5 m
Däckshus: 6 m x 24 m x 3,5 m
Skorstenshöjd: 18 m
Lastkapacitet: 2 200 kubikmeter barlastvatten
Reningskapacitet: 25 kubikmeter/timme eller 600 kubikmeter/dygn
Kostnad: ca 3,5 mkr
Signal: SHAX

Separina är en pråmbaserad reningsanläggning som kan bogseras till det fartyg som har barlastvatten att rena. Fartyget kan vara förtöjt eller vara under gång. Med hjälp av fartygets egna pumpar förs barlastvatten över till reningsanläggningen. Mottagningsstationen består av 11 tankar och rymmer 2.500 kubikmeter. Ombordtagningen kan ske från sex olika ställen på pråmen. Efter att vattnet pumpats över från fartyget bogseras pråmen tillbaka till sin kajplats. Efter landanslutning av elanläggningen kan reningsprocessen börja. Ombord finns en mindre dieselgenerator för värme och belysning.


Foto: Arbetarrörelsens Arkiv, Landskrona

Skapad: 14 okt, 2013, 08:09 av Christer Skiöld/ Ove Elf
Arkiverad som: