Tekniska data för NB 234, M/S NIHON

Nedanstående information sammanställdes och delades ut till besökare på varvet.

Den 26 november 1971 sjösattes detta containerfartyg på c:a 35 000 dwt. Fartyget är beställt av AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet i Göteborg. Detta fartyg är ett av världens största och snabbaste containerfartyg.

Fartyget kommer att ingå i en pool, SCANDUTCH, och skall segla i Fjärran Östernfart. En pool i detta fall är en sammanslutning av ett antal olika rederier.

Dopet kommer att ske den 21 april 1972. (Fartyget levererades den 17 maj 1972)

Huvuddimensionerna är:
Längd över allt                   275,60 m
Bredd, mallat                      32,21 m
Djup, mallat                        23,90 m
Djupgående                         11,30 m

Fartyget lastar cirka 2 200 stycken 20 fots containers och dessa lastas i både lastrum och på däck.

Fartyget har åtta lastrum varav ett är utfört för kylda containers. Lastrummen täcks av 40 stycken lastluckor med en dagöppning av 13,6 x 10,3 m för containerluckor och 13,6 x 7,7 m för sidoluckorna. Lastluckorna tål en max belastning av
512 stycken 20 fots containers, som väger 17,5 ton styck.

Däcksmaskineriet är elektrohydrauliska kranar och består av sex stycken 30-tons vinschenheter, tre förut och tre akterut. Två av vinscharna förut är kombinerade med ankarspelen.

Fartyget har två stycken 5-tons elektrohydrauliska kranar för ombordtagning av proviant och maskindelar.

För fartygets stabilitet vid gång i hård sjö finns en fenstabilisator på vardera SB-och BB-sidan. Dessa ser ut som flygplansvingar och kan fällas ut och in efter behov. Varje stabilisator har en yta på 6,7 m2.

Inredningen utförs enligt rederiets standard med enmanshytter för alla ombord och med egna toalett- och duschrum.

Förutom de vanliga moderna nautiska instrumenten kommer fartyget att förses med ett Antikollisionssystem, datastyrning av kursen. Fartyget blir också utrustat med ett satellitnavigeringssystem. Detta innebär att fartygets navigering sköts av en datoranläggning, som får fartygets position via en satellit ungefär en gång per timma. Felmarginalen är inte större än cirka
450 meter.

Framdrivningsmaskineriet består av tre stycken 2-takts enkelverkande diesel-motorer. (En 12-cylindrig och två 10-cylindriga) av Götaverkens konstruktion.  Motorerna är på totalt 75 000 axelhästkrafter, motsvarande 1 000 personbilar med 75 hästkrafters motorer. Varvtalet är 115 varv per minut. Med dessa motorer gör fartyget cirka 26 knop med full last. (1 knop = 1,852 km/timma).
För kylning av motorerna finns tre saltvattenkylpumpar med en kapacitet på 1 875 000 liter per timma, vardera.

Centermotorn driver en fembladig KaMeWa-propeller som har vridbara blad och en diameter av 6,25 meter. Sidomotorerna driver vardera en sexbladig propeller med fasta blad och en diameter av 5,85 meter.

På 25 dygn förbruka fartyget 9 000 m3 finfördelad olja vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 2 000 villor. Detta ger en dygnsförbrukningen är 360 m3 olja motsvarande cirka 12 tankvagnar.
Smörjoljeförbrukningen är cirka 1 700 liter per dygn, det gör 436 ton per år. Smörjolje-förrådet är på 555 ton.

För att underlätta manövrar i trånga farvatten är fartyget i förkant utrustat med en fyrbladig bogpropeller som drivs av en el-motor på 1 200 hästkrafter.

För elförsörjningen ombord svarar fyra stycken 12-cylindriga dieselmotorer på vardera 1 875 hästkrafter, vilka är kopplade till var sin växelströmsgenerator som ger 1 300 kW. För elförsörjningen är cirka 120 kilometer el-kabel är lagd ombord, det finns cirka 2 000 stycken belysningspunkter ombord på fartyget.

För ventilationen ombord i fartyget svarar 74 stycken fläktar och luften fördelas genom 470 kilometer ventilationskanaler. Maskinrummet tillförs 800 000 m3 luft i timmen. Denna luftmängd motsvarar vad som ryms i ungefär 21 300 containers.

Fartygets totala volym är cirka 143 000 m3 vilket motsvarar volymen i 900 tvårums-lägenheter.

Volymen i de båda skorstenarna är lika med volymen i två moderna tvårums-lägenheter på omkring 62 m2.

Ankarna väger 11 ton styck och ankarkättingarna är tillsammans 680 meter långa och väger 105 ton.

190 000 liter färg har gått åt för att måla fartyget in- och utvändigt. Detta räcker till för att måla ett två meter högt och femtio långt plank.

Framställning av färskvatten per dygn är 30 000 liter och vattnet går igenom en bakteriereningsanläggning som har en kapacitet av 130 liter per minut.
Allt avloppsvatten renas på kemisk väg innan det släpps ut i havet. Denna anläggning har en kapacitet av 48 m3 per dygn.


 

Skapad: 16 apr, 2014, 08:00 av Christian Jönsson
Arkiverad som: