Vår studiecirkel hösten 2023 startar 30 augusti kl 09.30

Vår studiecirkel fortsätteer till hösten med start 30 augustri kl 09.30 i vär lokal vid Pilängsrundeln. Är du intresserad av att delta hör av dig till någon i styrelsen. Vi träffas under trevliga former och går igenom våra fotosamlingar för att sätta datum och namn på de som finns på fotot. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Vuxenskolan.
Vi kommer även att kalla till ett medlemsmöte så fort datum och program är klart.


Skapad: 18 aug, 2022, 08:10 av Ove Elf

Relaterat: