Varvsfolk I


Foto: Arbetarrörelsens arkiv, Landskrona. Fotograf Bertil Persson och Erik WilénFack-klubbarnas ordföranden, Fr vänster Per Ekberg Civilingenjörsklubben, Lennart Karlsson Industritjänstemännen, Malte Nilsson ( Galento) Arbetsledarna och Gunnar Nilsson Metallarbetarna.Ronny Andersson     ---Ur personaltidningen Talröret maj 1980:

"Det väsnas och bullrar ordentligt i den miljö, där Ronny Andersson jobbar. Det är ombord i 278:an, (Visby) på tredje däck. Massor av jobbare är ombord, en av dem är Ronny. Ronny har gått skeppsbyggarlinjen på ÖV:s verkstadsskola."

"— Jag har lärt mig mycket och över huvud taget haft det väldigt bra här, säger Ronny, som kommer från Röstånga och åker buss till och från ÖV varje dag. — En sak har jag fått lära mig och det är att passa tider. Och det är ju en viktig del av arbetslivet, så det har naturligtvis varit nyttigt. Just att det varit en blandning mellan teori och praktik tycker Ronny är fint.
— Teori en dag i veckan är lagom. Det är ju yrkesarbetare man ska bli när man går en sådan här utbildning så den praktiska delen är ju viktig. "

Maria Apel, kontorist. 
Arbetsledarnas ordförande Malte Nilsson bjuder Personaltidningen Talrörets  redaktör Berit Åkesson på en åktur.


Verkstadsklubbens ordförande Gunnar Nilsson avtackar "Varvsläkaren" Tage Tejler (till vänster i bilden) efter mer än trettio års tjänstgöring på Öresundsvarvet.  Tage Tejler började som "varvsläkare" i december 1948 på varvets "sjukstuga".

Så här skrev personaltidningen Talröret i december 1948: "Från och med december månads början har Öresundsvarvet fått egen läkare, Dr Tage Tejler, som varje dag från kl. 9 till kl 11 har mottagning på Varvets sjukstuga, för anställda, som skadat sig genom olycksfall i arbetet. Händer någon olycka senare på dagen, remitteras den skadade till doktorns privata mottagning i staden, och det blir hans sak att avgöra, om vederbörande bör sändas till lasarettet, Var och en måste således först och främst vända sig till Dr Tejler och ej uppsöka någon annan läkare med risk att ej få någon olycksfallsersättning.
Dr Tejler har ju tidigare tjänstgjort på Landskrona Lasarett, där han vann stor popularitet bland sina patienter. Vi äro glada att åter kunna hälsa honom välkomen till vår stad och till Öresundsvarvet, och hoppas vi, att samarbetet mellan honom och våra anställda måtte bli det allra bästa. "

Christer Andersson, kökschef personalmatsal.
Fräsare Sven Andersson i Härslöv.Gösta Andersson, Förman för grovarbetarna
Ingenjör Arne Andersson vid den tidens "datamaskin"
Fr. vänster Stig Björklund, Stanley Leijonqvist och Lennart Karlsson 

Stående fr vänster: Birger Hansson, förman elverkstaden, Sven Andersson förman i plåthallen, Enock Malmberg förman för grovarbetarna, Verner Larsen instruktör utbildningscentralen, gassvetsning
Sittande fr. vänster; Frank Svensson svetsförman bädden, Malte Nilsson ordföranden för arbetsledarna och Knut Wileur förman för kranförare och transportarbetare.


Hans G. Forsberg, verkställande direktör under åren 1972-1980 avtackar Stig Isak Andersson (till vänster). Stig Andersson var under åren 1970-1972 varvschef innan Hans G. Forsberg, men stannade kvar som vice VD under Forsbergs tid. 

Kjell Assarsson mäter.Ingenjör Lennart Andersson


Fr. vänster: Arborraren Aldo Fallerstam och Valter Johansson

Fr. vänster Kari Kainulainen och Tage Sundström inspekterar aluminiumsvetsning.
Brandman Bertil Bengtsson

Personalchef Gunnar Axestam


Förmannen Stig Andersson

Elektriker Åke Andreasson
Timmermannen Göte Lindström riktar upp kölblock på bädden


Arbetsledareutbildningen: Fr. vänster  Christer Cronsell, Lars Nilsson, Ulf Andersson,  Bo Blückert, Bennert Helsmo och Bengt Zander.  Foto: Eric Wilén

Ingenjör Åke Persson. Ordförande för tjänstemannaklubben, senare riksdagsman för Folkpartiet.

Plåtslagare Ove Lindeberg. Föreståndare semesterhemmet i Skälderviken.

Eva Wickman, sekreterare företagsnämnden och Erik Bergkvist, planerare på reperationsavdelningen.
Hans Meyer, verktygsförrådet

Från vänster Erik Wilén, Informationsavdelningen och plåtslagaren Kent Berggren
Sture Berglund, förrådsman

Från vänster: Björn Hansen och Jesper Larsen

Jan-Erik Hald

Ulf Johansson

Hans Häger

Från vänster: Kjell-Arne Carlsson, Erling Nilsson, Petter Borents och Monika Johnsson

Jörgen Johansson


Susanne Dahlkvist

Från vänster: Kjell Olsson, Olof Karlsson och Holger ÜberallJozsef Eszter, fartygsservice


Från vänster: Helge Landgren, Karl Henriksson, Tomas Siljemark och Hans Olle Andersson på transportavdelningen.


Skapad: 24 nov, 2010, 15:11 av Ove Elf
Arkiverad som: