Viktiga händelser i Öresundsvarvets historia


I Landskrona statsbiblioteks utställning under sommaren 2013  om viktiga händelser i Landskronas historia har föreningen tagit fram följande fakta om Öresundsvarvets historia.


 År    Månad                                                    Händelse

1915  okt  Det första samtalet om en varvsetablering i Landskrona. Borgmästare August Munck af Rosenschöld, Arther Du Rietz och Konsul Carl Fritsch
 
1915  nov En motion om varvsetablering ligger på stadsfullmäktiges bord för behandling
 
1915  dec Bildades Aktiebolaget Öresundsvarvet av konsul Du Rietz, aktiekapitalet var på 600000 kronor.
 
1916  jun  Påbörjades arbetet med att bygga de två första stapelbäddarna på varvsområdet.
 
1917  juli  Kölsträckning av Nybyggnadsnummer 1 äger rum
 
1918  sep Den första sjösättningen vid Öresundsvarvet. Byggnadsnummer 1 ett lastfartyg på 1860 dwt. Som döptes av konsulinnan Persson till m/s TORILD.
 
1920         Öresundsvarvet tar i bruk norra Europas största torrdocka

1920         Öresundsvarvet är det största varvet i Norden med en yta av 155 000 m2 .

1921         Sjösattes m.s Canton, det första svenskbyggda motorfartyg som lastade över 10 000 tdw.

1921         Sjösattes det sista fartyget under Öresundsvarvets första period.

1922  jan  Verksamheten på Öresundsvarvet läggs ner p.g.a depressionen.

1922  mar Bolaget försattes i konkurs

1923         På hösten bildads Nya Varvsaktiebolaget Öresundvarvet

1924  jun  Nybyggnadsverksamheten kommer igång igen

1935  aug  En mudderpråm levereras till Malmö Hamn

1935         Ändrades namnet till Öresundsvarvet AB.

1936         Inköptes från Köpenhamn varvets första flytdocka

1937         Skeppsredare Sven Salén skänker 3000 kr som grundplåt till ett semesterhem för arbetarna

1937         Öresundsvarvet slog svensk skeppsbyggnadsrekord genom sjösättning av två fartyg, kustbåtarna m.s 45 Werna och m.s 46 Wiros. Samt leveranstur med ångaren s.s Brage på 1500 dwt. för Rederi AB Svea, Stockholm, samma dag.

1939         Arbetarnas semesterhem i Skälderviken invigs

1940         Två minsvepare KOSTER och MUMIN levereras till Svenska Marinen

1940  dec  Götaverken blir ägare av Öresundsvarvet

1947  feb  Det nya verkstadskontoret vid torrdockan inflyttningsklart

1949  sep  Ombyggnad av stapelbädd 4 klar

1949  juli   De fyra amerikanska 36-tons stapelbäddskranarna är monterade

1951  jan  Inköp av 10 000 kvm tomtmark av Landskrona

1951         En treårig verkstadsskola inrättas på Öresundsvarvet för att i fortsättningen kunna få yrkesutbildat folk till produktionen

1951 apr   Huvudkontoret byggs på med en tredje våning

1952 maj  Stapelbädd 2 läggs ner. Det sista fartyget på denna bädd, NB 121, ANTONIA sjösätts

1953 jan   Nya rörläggarverkstaden är klar

1953 apr  Två nya stapelbäddskranar monterade

1953 juli   Fundamentet till nya plåtslageriverkstaden är klart och montage av järnkonstruktionerna påbörjas

1955 aug  37 000 kvm tomtmark köpt av Landskrona utfylld med hjälp av sandsugare, för ny plåtgård

1955 aug  Nya plåtslageriverkstaden färdigbyggd och utrustad

1956 sep  Inköp av 18 000 kvm tomtmark av Landskrona

1957 mar  Nya plåtgården tages i bruk

1958         Ombyggnad av stapelbädd 1 klar och NB 168 kölsträcks. Öresundsvarvets hittills största nybygge på 40 000 tons dw

1959 maj  Nybyggda stapelbädd 1 är helt färdig och kan nu ta nybyggen upp till 110 000 tons dw

1967         Rekordår för Öresundsvarvet med leverans av sju fartyg av fem olika fartygstyper

1969 apr   Den första av tre flytdockor till Sudoimport, Moskva levereras

1970 maj  Den nya skrovhallen med 6000 kvm svetsplan är färdigställd. Den är ansluten till den gamla skrovhallen som byggdes 1955

1971         Ändrades namnet till Götaverken-Öresundsvarvet AB

1972 maj  Containerfartyget NIHON levereras till Svenska Ostasiatiska Kompaniet.

1974 dec  Öresundsvarvet och Landskrona kommun lämnar in en ansökan till Vattendomstolen i Växjö om att få fylla ut området söder om varvet för framtida expansion

1974 aug  Ett nytt huvudkontor planeras och fem arkitekter inbjuds att komma med förslag

1975 apr   Antalet anställda är c:a 3500 personer

1975 jan  Den nya matsalen med plats för 1225 personer invigs

1975 jan  Det nya huvudförrådet klart och tages i bruk

1975 apr  Varvets Dag anordnas och anställdas familjer och Landskronabor är inbjudna att besöka varvet

1975 maj  Kung Carl XVI Gustav besöker Öresundsvarvet under sin Eriksgata

1976 jun  En ny flytdocka levereras till Öresundsvarvet

1977 jun  Svensk Varv AB tar över ägandet av Öresundsvarvet

1977 jun  Det första av tre lagerfartyg kölsträck. Det finns ingen beställare

1978         Industridepartementet förordar att Öresundsvarvet läggs ner

1978 jan  Anställda och Landskronabor gör ÖV-marchen i protest mot nerläggningsbeslutet

1979 jan  Ändrades namnet till Öresundsvarvet AB

1979 jan  Antalet anställda är 3043 personer

1980 jan  Det första av tre supplyfartyg levereras till Concordia i Göteborg

1980 jan   Anställda och Landskronabor protesterar med ett fackeltåg genom Landskrona

1980 okt  Svenska Varvs styrelse beslutar att Öresundsvarvet skall avvecklas

1982 mar  Antalet anställda är 1788 personer

1982 aug  Nybygge 282 m/s WOENSDRECHT sjösätt, vilket är det sista fartyget som byggdes av Öresundsvarvet

1982 dec  Leverans av NB 282 m/s WOENSDRECHT

1982 apr  Öresundsvarvets anläggningar säljes för 1 krona till Lanskrona Finans

1983        Lades Öresundsvarvet ner
Skapad: 4 sep, 2013, 16:08 av Christian Jönsson